הודעה לעוקבים על הבלוג באמצעות עדכוני דוא״ל

מסתבר שיש קבוצה קטנה אבל איכותית של עוקבים שמקבלים עדכונים על הבלוג באמצעות הודאות דוא״ל. רציתי לעדכן את מי שנמנה על קבוצה זו שפתחתי במקביל גם קבוצת פייסבוק ייעודית לבלוג בה אני מפרסם הערות יותר קצרות וממוקדות לגבי עניינים משפטיים ופוליטיים בישראל. הקבוצה זמינה בקישור הבא. כמו כן, מאז שנפתח הבלוג הספקתי לפרסם הגיגים לגבי האקדמיה המשפטית בעידן המינויים החדשים לעליון (כאן), על דיסוננסים קוגניטיביים ביחס לבית המשפט (כאן), על התפתחויות מאז בג״ץ הסיגריות (כאן), על מכתב המרצים נגד ה״עסקה״ הראשונית שנכרתה בין הליכוד לבית היהודי והאיחוד הלאומי (כאן) ועל הדיל האחרון לגבי המינוי האפשרי של בן-גביר בוועדה לבחירת שופטים (כאן).

אם אתם מוצאים את הבלוג מעניין, אני ממליץ אם כן לעקוב גם שם — וכמובן להמליץ ולשתף עם חברים!

הודעה לעוקבים על הבלוג באמצעות עדכוני דוא״ל

מחשבות על בג״ץ הסיגריות: משפט מנהלי גלוי וחבוי (ומילה על השופט שטיין, כי איך אפשר שלא)

פסק הדין שניתן היום בבג״ץ 4862/18 מעלה שאלות מעניינות במשפט מנהלי כפי שאני מקווה שהכותרת של הפוסט רומזת. הוא גם נותן לי עוד הזדמנות להתעסק עם האובססיה שבטח רבים מאמינים שפיתחתי לגבי השופט שטייןויעידו על כך הפוסטים שלי כאן כאן וכאן.

קצת על העובדות: בפסק הדין נתן בית המשפט העליון צו מוחלט לפיו על שר האוצר להשוות את שיעור מס הקנייה המוטל על סיגריות מגולגלות לשיעורו של אותו המס המוטל על סיגריות רגילות (מבחינה טכנית, מה ששר האוצר יצטרך לעשות הוא להגיש צו לאישור ועדת הכספים של הכנסת בעניין זה). פסק הדין ניתן מפי השופטת ברק ארז, שידועה כמומחית במשפט המנהלי, ובהסכמת השופטים קרא ושטיין. לענייננו גם חשוב הטוויסט הבא שברקע הדברים: פסק הדין לא ניתן באופן נקי וכהפתעה; למעשה הוא ניתן בעקבות הסכמת המדינה, קודם כל להוציא צו על תנאי ואחר כך להוציא צו מוחלט בתיק. העמדה של המדינה בהקשר זה הסתמכה על עמדתו המקצועית של משרד הבריאות שסבר כי אכן אין מקום להבחנה בין סוגי הסיגריות מבחינת שיקולי הבריאות והצורך להרתיע אנשים מלקנות סיגריות בין היתר באמצעות שיעור מס הקניה (כפי שניתן להבין במשתמע, כיום המס שמוטל על סיגריות רגילות הינו גבוה יותר). אז למה בעצם נדרשה העתירה? ובכן משום שהסמכות בעניין נתונה בידי שר האוצר ואילו שר האוצר לא ראה עין בעין עם משרד הבריאות.

במחלוקת שהתגלעה בין משרדי הממשלה, ידו של משרד הבריאות היתה בסופו של דבר על העליונה, שכן העמדה שהוצגה בסופו של דבר על ידי היועץ המשפטי לממשלה היתה העמדה של משרד הבריאות. הכלל במשפט הישראלי הוא שהמדינה ככלל איננה מדברת בשני קולות והיועץ המשפטי לממשלה הוא המוסמך להכריע בסוגיות משפטיות מקום שמתעוררת מחלוקת ביניהם, כפי שלכאורה היה בענייננו (לדיון בעיקרון הזה, ולביקורת עליו, ראו המאמר של ד״ר אדם שנער שאליו הפניתי בפוסט כאן). עם זאת, פרקליטות המדינה בתגובתה הביאה גם את עמדתו של שר האוצר (כפי שהיא לפעמים נוהגת במקרים כגון אלה) אשר כאמור התנגד להעלאת שיעור המס על סיגריות מגולגלות. לפי מה שנרשם בתגובת המדינה, ומצוטט בפסק הדין, שר האוצר התנגד להעלאת המס  משום שהיא עשויה ״להכביד בנטל המס שנושאת האוכלוסיה הצורכת את הטבק לגלגול שלהערכת[ השר הינה] מוחלשת יותר מבחינה סוציואקונומית״

ההערה הראשונה שלי על פסק הדין נוגעת לאופן שבאמצעותו צריך לפרש אותו. קיימות שתי דרכים. כל אפשרות מציעה שהמשפט המנהלי שעושה את העבודה בפסק הדין הוא משפט מנהלי אחר: משפט מנהלי גלוי (האפשרות הראשונה) ומשפט מנהלי חבוי (האפשרות השניה). 

משפט מנהלי גלוי

האפשרות הראשונה מנסה לקרוא את פסק הדין כפי שהוא ולהבין מהם העקרונות הגלויים שעולים ממנו לגבי המשפט המנהלי שבית המשפט מבקש ליישם. צריך להודות על האמת: העבודה ברמה הגלויה היא קצת מורכבת משום שפסק הדין הוא לא כל כך ברור (וגם זה בלשון המעטה) לגבי עילת ההתערבות המסוימת שעליה נסמך בית המשפט. במאמץ לנסות בכל זאת ומתוך קריאה זהירה של פסק הדין נראה לי שביסוד ההנמקה של בית המשפט עמדו ככל הנראה שני טעמים חלופיים להתערבות במקרה זהשניהם בהתבסס על עילת הסבירות המנהלית: הטעם הראשון הוא שששר האוצר לא הציג ״כל טעם״ להבחנה בין סוגי הסיגריות לעניין שיעורי מס הקניה (פסקה 19) באופן שמציג את ההחלטה שלא להשוות את שיעורי המס על סוגי הסיגריות כבלתי סבירה. הטעם השני הוא מעט שונה ועניינו בכך שההחלטה שלא להשוות את שיעורי המס ״התעלמה משיקולים רלוונטיים״ ובכלל זה ״העובדה שהיקף צריכת הטבק לגלגול אינו נתון קבוע, אלא כזה המושפע משיעור המס, וכן החשש ששיעור מס נמוך על מוצרי עישון מסוימים תורם בפועל לעידוד העישון, וממילא משפיע לרעה על בריאות הציבור״ (פסקה 18). 

כל אחת מן העילות הללו הינה מקובלת במשפט המנהלי כעילה שעשויה להצדיק בהתערבות. אלא שניתוח הנימוקים של בית המשפט לגבי כל אחד מן הטעמים הללו שנמצאים כאמור ברובד הגלוי של הפסק מעלה מורכבויות וקשיים.

אני מודה שגם כאן יש עמימות וחוסר בהירות לא מבוטלים בפסק הדין. קשה להבין לכאורה את האמירה של בית המשפט לפיה לא היה ״כל טעם״ ביסוד ההבחנה: הרי שר האוצר נתן טעם הקשור בטעמים סוציו אקונומיים, כפי שפסק הדין עצמו מציין. מאחר שזה ככל הנראה לא הכוונה של פסק הדין אם מבקשים לקחת אותו ברצינות, משהו אחר כנראה עומד בלב העניין. ושוב יש בפנינו כמה אפשרויות להבין את מה שבית המשפט אומר ברמה שאני מכנה אותה כאמור גלויה.

אפשרות אחת היא שמה שבית המשפט אומר הוא לא שאין ״כל טעם״ אלא שהוא לא מצא כל טעם רלוונטי משום שהטעם שהציג השר הוא טעם חיצוני לשיקולי הבריאות שמצביעים על חוסר הרלוונטיות של ההבחנה בין סוגי הסיגריות (שהרי הסיכונים הבריאותיים הנובעים מהסוגים השונים הם כנראה זהים, כפי שציינו המומחים הרלוונטיים מטעם משרד הבריאות ומטעם העותרים). אפשרות אחרת שגם היא עולה מפסק הדין היא דומה אבל נסמכת על טיעון חוסר רלוונטיות מסוג אחר: שהשיקול בדבר הקלה על אוכלוסיות ממעמד סוציו אקונומי נכשל הוא זר לתכליותיו של מס הקניה. על פי האמור בפסק הדין (בפסקה 20) למס קנייה תכליות שעניינן בהכוונת התנהגות והוא איננו מס פרוגרסיבי שחל על הכנסה. מכאן אפשר להבין שבית המשפט לכאורה מקשה על עמדת השר שמצביעה על שיקולים סוציו אקונומיים שאינם רלוונטיים לגבי סוג המס שבו מדובר ושהרציונאל שעומד בבסיסו חל לכאורה על כל המעמדות הסוציו-אקונומיים כולם. האפשרות השלישית והאחרונה היא שמה שהטריד את בית המשפט הוא לא חוסר הרלוונטיות של השיקול הסוציו אקונומי ששקל השר אלא עצם השרירות של ההבחנה בין סוגי הסיגריות כפשוטה. על פי הפרשנות הזו של מה שפסק הדין בעצם מנסה להגיד, מותר אמנם היה לשר לשקול את השיקול הסוציו אקונומי באופן עקרוני אולם ההבחנה בין סוגי הסיגריות היא שרירותית מבחינת השיקול הזה עצמושהרי גם בקהל המעשנים הרגילים יש אנשים ממעמד סוציו אקונומי נמוך שגם לגביהם הרציונאל שעמד ביסוד שיקוליו של השר (להקל במס) יכול לחול. ההבחנה היא אפוא שרירותית וככזו פסולה.

הבעיה היא שכל אחת מן הקביעות הללו נראית במתח עם עקרונות מקובלים של המשפט המנהלי הישראלי ונשענות על קריאה מצמצמת מאוד, ואגרסיבית, של מרחב שיקול הדעת הלגיטימי של שר האוצר. המשפט המנהלי הגלוי בפסק הדין הוא, במילים אחרות, לא משפט מנהלי ממש מוצלח או אטרקטיבי.

כך, למשל, ההגבלה שאפשר לכאורה לקרוא מפסק הדין של סוג השיקולים שאפשר לשקול לשיקולים בריאותיים איננה מתיישבת עם העובדה שבעל הסמכות במקרה זה הוא שר האוצר ולא שר הבריאות, שהפסיקה הכירה זה מכבר שמדובר בגורם הרשאי לשקול שיקולים שהם בעיקרם פיסקליים. הקריאה המצמצמת של תכליות מס הקניה נראית אף היא בעייתית; שר האוצר אינו אמור לשקול על פי עקרונות מקובלים רק תכליות שמתיישבות עם סוג הקונקרטי של המס שאותו הוא מבקש להטיל אלא גם שיקולי מדיניות רחבים יותר ביחס למדיניות הפיסקלית שאותה משרדו מנהיג. בכלל זה נראה ששר האוצר גם רשאי לשקול את את סוג האוכלוסיה שעתידה להיפגע מן המס ואת מעמדה הסוציו אקונומי.

הנימוק לפיו ההבחנה הינה שרירותית מושך לכאורה את העין. אבל גם הלוגיקה שביסודו איננה נקייה מקשיים. הבעיה בנימוק הזה היא שנראה שבית המשפט מציע סטנדרט של אי שרירותיות שלא ניתן לעמוד בו וספק אם ראוי לעמוד בו. אכן, יש מקרים שבהם אין מנוס אלא למתוח קווים שרירותיים והמשפט המנהלי אצלנו למעשה הכיר באפשרות הזו בשורה של פסקי דין מן העבר (אין לי הרבה אנרגיה לחפש הפניות, אבל הדוגמאות בהקשר זה הן רבותראו למשל ההפניות במאמר של פרופ׳ דותן שאליו הפניתי כאן ואשר עוסק בהבחנה בין השוויון המנהלי לשוויון החוקתי). בית המשפט לא טורח להגן בצורה אמיתית על הקביעה שלו לגבי חוסר הסבירות בהבחנה בין המקרים בקשר עם הנימוק הסוציואקונומי. כל מה שהוא עושה זה לחזור על נימוקים בריאותיים או פיסקליים פנימיים שכפי שכבר צוין, קשה לראות איך הם לעצמם מגבילים (ומכל מקום, ככל שבית המשפט סבר במקרה זה הם מגביליםנראה שהוא סוטה מעקרונות של משפט מנהלי מקובלים).

בית המשפט גם לא אומר בצורה מפורשת שהנימוק הסוציו אקונומי הוא לא אמין בעיניו או שהוא מן השפה אל החוץ (נקודה זו הופכת מרכזית בשלב השני של הניתוח שלי, בשלב המשפט המנהלי החבוי). הוא אף לא מראה בעובדות או בנתונים שהנימוק הסוציו אקונומי מחוסר בסיס. אמנם נראה שגם השר לא סיפק נתונים כאלה, אולם האם בהקשר זה, וללא נימוק אחר, לא צריכה לעמוד לשר חזקת התקינות המנהלית?

אפשר להרחיב בנקודה הזו אפילו יותר כדי לחשוף את הקושי בעמדה של בית המשפט. אפשרות שאפשר היה לכאורה להעלות על הדעת היא שהמצב המשפטי הנוכחי שבו קיימת הבחנה בין שיעור מס הקניה על סיגריות רגילות לשיעור החל על סיגריות מגולגלות הוא לא מקרי אלא תוצאה של פשרה פוליטית שנוצרה בין שני גופי לובי חזקים: הלובי הבריאותי מצד אחד ולובי יצרני הסיגריות מצד שני. אכן, על פי ההנחה בהקשר זה, אף אחת מן הקבוצות הללו לא קיבלה את כל מה שהיא רצתה באופן אידיאלי — הלובי הראשון היה מעוניין בהחלה של שיעור המס המחמיר על כל סוגי הסיגריות והלובי האחר רצה פטור גורף משיעור כזה. מה שקרה זה שהן רבו בפוליטיקה עצמה מול משרדי הממשלה ונוצרה מעין פשרה שאיפשרה לכל צד להרוויח קצת ממה שאכפת לו (בנסיבות פסק הדין, לובי יצרני הסיגריות קיבל את מה שהוא רוצה באמצעות זה שהוא גרם לשר האוצר לא להשוות את מס הקנייה על סיגריות מגולגלות, כנראה תחת מחאה של לובי הבריאות שדרש השוואה).

ההתערבות של בית המשפט במקרה זה משמיעה לנו לכאורה שפשרות כאלו הן שרירותיות ולא יכולות לעבור. אך אם הדרך הרגילה שבה מדיניות מתקבלת היא בדיוק דרך הפשרות בפוליטיקה בדינמיקה דומה לזו שתיארתי קודם, בכלל לא ברור שקביעה כזו היא מוצדקת. למעשה, נראה לי שאם ניישם את הלוגיקה הזו נגיע למצב שבו פשרות פוליטיות רבות שלא ניתן להצדיק ברמה של ״עקרונות ראשוניים״ ייפסלו על ידי בית המשפט. חשוב לציין שבית המשפט לא קבע במקרה זה שיש חובה פוזיטיבית להשוות את דיני המס. כזכור, ממה שאפשר להבין מפסק הדין — הקביעה מבוססת בו על עילת הסבירות.

אכן, אפשר היה להקל בכל הקשיים אילו היתה לנו תיאוריה ברורה של איזה אינטרס ציבורי (או איזה קבוצת אינטרס, או לובי) צריכים לנצח במאבקים על פשרות כגון אלה. אבל גם זה לא כל כך פשוט משום שלדעת שר האוצר, כפי שמצוין בפסק הדין, האינטרסים של קבוצת הלובי של יצרני הסיגריות תואמים במקרה זה את האינטרס הציבורי הכללי בהפחתת הנטל על אנשים ממעמד סוציו אקונומי נמוך, סוגיה שבית המשפט (כאמור) לא מתמודד איתה בכלל.

אני בטוח שיהיה מי שירצה להקשות; שיבוא ויטען שבית המשפט צודק, ששר האוצר טועה וכי האינטרס הבריאותי במקרה זה הוא פשוט בעל ערך גבוה יותר. אלא שגם בפני עמדה זו ניצב אתגר לא פשוט. ראשית משום שהיא מניחה את המבוקש, ולא מתמודדת — בדיוק כמו שבית המשפט לא התמודד — עם הנימוק הסוציו אקונומי עצמו או עם חזקת התקינות המנהלית. שנית, ואולי חשוב מכך, זה העניין הבא: כפי שבית המשפט מציין בהנמקה שלו, על מנת להבטיח את עיקרון השוויון במקרה זה אפשר יהיה לא רק להטיל מס קניה על סיגריות מגולגלות אלא גם לבטל את המס שהוטל על סיגריות רגילות (ראו פסקה 22). אכן בית המשפט כנראה מוחזק כמי שמאמין ששר האוצר לא יבחר באופציה האחרונה. אבל מה היסוד של בית המשפט בעצם להניח ככה? למה ההנחה ההפוכה לא סבירה, לפיה הקונפיגורציה הפוליטית הקיימת למעשה מצביעה על כך שבעקבות פתיחת הפשרה הפוליטית, רוב הסיכויים שלובי הבריאות דווקא הוא זה שיפסיד וידו של לובי בעלייצרניות הסיגריות יהיה על העליונה? האם היינו רוצים ליטול את הסיכונים האלה בפרימת פשרות פוליטיותאם לא במקרה זה, אז במקרים הבאים?

כל זה הוא בגדר הרחבה לא נדרשת, מעין פזילה צדדית כדי להמחיש את המורכבות בקביעות של בית המשפט ואת ההשלכות הבלתי רצויות שהיו יכולות להיות לה. מה שחשוב לשים אליו לב זה לנקודה הרבה יותר פשוטה: שפסק הדין ברמה הגלויה נראה במתח עם כללים קודמים של המשפט המנהלי הישראלי לגבי סמכויות שר האוצר ולגבי האפשרות למתוח קווים שנראים על פניו שרירותיים.

כזכור, לבית המשפט היה נימוק נוסף להתערבות במקרה זה שנעוץ בכך ששר האוצר לא התייחס לשיקולים רלוונטיים. ואולם, כפי שכבר צוין, פסק הדין כאן ניתן בנסיבות שבהן המדינה תמכה בהוצאת הצו המוחלט. העמדה שהשמיע שר האוצר היא עמדה לא מלאה אלא חלקית, כזו שהושמעה באמצעות היועץ המשפטי לממשלה כדי לאפשר לו פיתחון פה במצבים שבהם היועץ כבר הכריע נגדו (ובשל הכלל לפיו המדינה מדברת בבית המשפט בקול אחד). בנסיבות כאלה, הדרישות להנמקה מלאה ומפורטת הכוללת התייחסות לכלל השיקולים נראית מוקשה בלשון המעטה. בית המשפט מבקש משהו שהוא עצמו לא דרש ולמעשה יצר את התנאים שמונעים את הקבלה שלו.

משפט מנהלי חבוי

הנה כי כן, קריאה של המשפט המנהלי הגלוי בפסק הדין מגלה שהוא חשוף לשורה של קשיים. מה שכל זה עשוי להציע שמה שבעצם ״עושה את העבודה״ בפסק הדין הוא משפט מנהלי מסוג אחר לגמרי.

כאן טמונה הפרשנות השניה האפשרית של פסק הדין. בהתאם לפרשנות זו, פסק הדין לא שיקף מחלוקת אמיתית בתוך משרדי הממשלה לגבי המדיניות הקשורה בהטלת מיסים על סיגריות מכל סוג שהוא. הוא גם לא שיקף עמדה כנה של שר האוצר לגבי השיקולים הסוציו אקונומיים שתומכים כביכול בהחלטה שלא להשוות את המיסים. במקום זאת, העמדה של שר האוצר שלכאורה התנגד להעלאת מס הקניה על סיגריות מגולגלות, היא סוג של תיאטרון או הצגהניסיון לשדר מטעמים פוליטיים התנגדות להטלת מיסים אף שההתנגדות הזו היא לא כנה

בית המשפט כנראה הבין או הניח שזה מצב הדברים שבפניו. מהיבט זה מה שפסק הדין למעשה משקף הוא התערבות שיפוטית לא בשל הטעמים המנהליים שבית המשפט מפרט ברובד הגלוי, אלא בנימוק מנהלי אחרשהשר למעשה מונע משיקולים או מניעים זרים (שעניינם השיקולים הפוליטיים). כמובן שבית המשפט בפסק הדין לא אומר שזו עילת ההתערבות האמיתית במקרה זה (1). כאן בדיוק ההיבט שהופך את פסק הדין למשפט מנהלי חבוי. אבל נוכח הקשיים השונים שהניתוח ברובד הגלוי מעלה, נראה שזו הפרשנות הכי טובה של פסק הדיןשהעקרון החבוי של המשפט המנהלי הוא זה שעושה את העבודה ולא העקרונות המנהליים הגלויים.

כמובן שהשימוש הזה במשפט מנהלי חבוי מעלה כל מיני קשיים. כך, למשל, אפשר לשאול האם זה אטרקטיבי שבית המשפט ישתף פעולה עם גורמים פוליטיים כמו שר האוצר ויסייע להם להוציא את הערמונים מן האש? או למה כאן בית המשפט היה מוכן לסייע לגורמים פוליטיים אך לא במקרים אחרים, לרבות במקרים שבהם היה מעורב שר האוצר הנוכחי (תחשבו על בג״ץ מיסוי דירה שלישית)? (לניתוח כללי שלי של הרעיון של בית המשפט כמשת״פ עם הפוליטיקה, ראו כאן וכאן). ולבסוף, האם המחיר של עיוות כללי המשפט המנהלי הגלוי לטובת החבוי משתלם? מהן ההשלכות שלו על המשפט הגלוי?

כל זה הוא מאוד מעניין אבל פחות רלוונטי לדיון שאני מבקש לערוך כאן שקשור בדרכים שעל פיהם צריך לפרש את פסק הדין. בקצרה, הבנה של פסק הדין ככזה שמונע מן המשפט המנהלי החבוי מצדיק קריאה מצמצמת שלו. כך, נראה לי שאין מקום לייחס הרבה משמעות הלכתית לפסק הדין הזה ולעקרונות הטמונים בו. בין היתר, זה לא יהיה נכון לומר אין בו הלכה חדשה לעניין סמכויותיו של שר האוצר בתחום מס הקניה, או לגבי החובה שלו לשקול שיקולים סביבתיים או לגבי הדגש שהוא צריך לתת לטיבו של מס הקניה. אין להבין גם את פסק הדין כאיזו הנסגה לאחור בהלכות שקובעות שלרשויות מינהליות בישראל מותר להתנהל באופן שרירותי (קביעה שנראית מוצדקת נוכח מהותה של הפוליטיקה ומלאכת עשיית מדיניות ציבורית). כל מה שפסק הדין הזה מייצג הוא שימוש אסטרטגי במשפט המנהלי הגלוי לטובת המשפט המנהלי הסמוי. הוא פסק דין מתוחם ומצומצם.

מילה על השופט שטיין

בשלב זה אני מגיע להערה נוספת על פסק הדין שקשורה לזהותו של ההרכב. למרבה המזל, את ההערה הזו אני יכול להציג בקצרה: העובדה שהשופט שטיין ישב בהרכב שחתום על פסק הדין הזה והסתפק אך ורק במילים ״אני מסכים״ היא מעניינת ונוכח עמדותיו הנטענות נגד אקטיביזם שיפוטי וייעוצי (ראו הדיווחים של קהלת ו״מידה״ למשל מהדיונים על העתירה נגד שר המדע) (2). 

איך מיישבים בין הדברים? אפשר לחשוב שלא ניתן ליישב בין הדברים (ראו תגובה של ד״ר שוקי שגב שטוען בדיוק כך). אפשר אולי לחשוב שהפרשנות שאני מציע לפסק הדין, שמראה שהוא למעשה עוזר לגורמים פוליטיים ולא מרסן אותם, היא עצמה מראה למה השופט שטיין היה נכון לצרף את הסכמתובין כך ובין אחרת, יהיה מעניין לראות איך הגורמים שמייחסים חשיבות כה גדולה למינוי של השופט שטיין ולכן שמפיו תצא בשורה שמרנית יסבירו את פסק הדין. לכל הפחות, נזכה לשיעור באשר לטבע הסיפורים שגורמים אלה מספרים לעצמם על ההצלחות והכשלונות שלהם בשינוי דמותו של המשפט הישראלי (גם בזה עסקתי כבר בפוסט שכאן). 


(1) לספרות רלוונטית בארה״ב שמטילה ספק בעמדה מעין זו, ראו כאן וכאן.

(2) על פניו פסק הדין היה יכול גם לעורר מתח עם התפישה המעין ליברטריאנית שאני טוען שאפשר לייחס לשופט שטיין. אבל נדמה לי שזה מתח בעיקר מדומה, או שאפשר ליישב אותו יחסית בקלות, נוכח העובדה ש(א) ליברטריאנים מוטרדים משרירותיות מן הסוג שפסק הדין פוסל; ו-(ב) הדגש על ״המעין ליברטריאנית״ שאני תמיד מוסיף לתיאורים שלי את השופט שטיין הוא חשוב שכן, כפי שגם ציינתי במקור, השופט נראה מחויב לניתוח של משפט וכלכלה ולרווחנות (welfarism) באופן יותר כללי, וקל לראות איך זה הופך אותו בקלות לסימפטטי לטענות התמריצים שעלו בעתירה.

מחשבות על בג״ץ הסיגריות: משפט מנהלי גלוי וחבוי (ומילה על השופט שטיין, כי איך אפשר שלא)

פסק הדין בעניין התאגיד הציבורי: על תיאוריות חצי אפויות, סיכונים מוסדיים, ודוקטרינת דינה זילבר

בשורות שלהלן אני מעלה כמה הערות מהירות בתגובה לפסק הדין בעניין התאגיד הציבורי:

תיאוריות ״חצי אפויות״ והאתגרים הכרוכים בהן

בפסק הדין השופטים מציגים תיאוריות שונות ביחס לשאלה מה העילה לביקורת חוקתית נגד חקיקה שביקשה להתערב במבנה תאגיד השידור הציבורי.

המשנה לנשיאה מלצר נשען בהקשר זה על מה שנראה כמו זכות חוקתית ציבורית להספקה של שידור ציבורי נטול מעורבות פוליטית שחוסה תחת חופש הביטוי. השופטת ברק ארז רומזת שהעילה החוקתית כאן תלויה (בין באופן עצמאי ובין כחיזוק לסוג הטענות שמדגיש המשנה לנשיאה מלצר) בהשפעות העקיפות של ההתערבות השלטונית בתאגיד הציבורי בחופש הביטוי, ובעיקר ב״אפקט המצנן״ שהיה כרוך כנראה בהתערבות הזו. השופט עמית נשען על תיאוריה מצמצמת יותר שלפיה לא צריך להקפיד יותר מידי בשלב הבחינה החוקתי הראשון (האם נפגעה זכות) מקום שבו התכלית של הפגיעה חשודה כבלתי ראויה. לבסוף השופט מזוז מציין שהוא היה נוטה לעגן את עילת ההתערבות כאן בחובה פוזיטיבית של המדינה לספק שידור ציבורי נייטראלי.

יש הרבה מה להגיד על כל אחת מן התיאוריות הללו. השופטים עמית וברק ארז נראים יותר זהירים ואילו השופטים מלצר ומזוז דווקא מרחיבים.

בצד הזהירים: התיזה של השופט עמית למשל נראית הכי קרובה למגמה שפרופ׳ עידו פורת כינה ״המנהליזציה״ של המשפט החוקתי הישראלי, בשל השחיקה שהיא מבטאת בשלבי החוקתיים הקלאסיים וההתמקדות בשלב התכלית. התיזה של השופטת ברק ארז מוכרת במשפט הישראלי — שכבר הדגיש את החשיבות של האפקט המצנן בהקשרים של חופש הביטוי — אבל מעלה קשיים עיוניים שונים ובפרט, איך מעריכים את מידת האפקט המצנן בעולם שבו התאגיד איננו המעסיק היחיד?

בצד המרחיבים: העמדה של המשנה לנשיאה מלצר והשופט מזוז נראות קרובות אבל במחשבה נוספת הן מעלות שאלות עיוניות נפרדות. העמדה שבה מצדד המשנה לנשיאה לפיה חוקי היסוד מגנים גם על זכויות של ציבורים בלתי מסוימים נראית מרחיבה אפילו יותר את שערי הכניסה אל בית המשפט מאשר מה שנהג בעבר, אפילו בעולם המשפט הישראלי שבו מן המפורסמות הוא שזכות העמידה היא רחבה במיוחד. בעבר הפגיעה נדרשה להיות פחות או יותר מסוימת ולבית המשפט היה שיקול דעת לתת לעותרים ציבוריים להגיש עתירות במסגרת שיקול הדעת בשאלת העמידה. עתה בית המשפט מאותת אפשרות שחקיקת היסוד עצמה מגינה על זכויות לציבורים בלתי מסוימים באופן שלא מעניק לבית המשפט שיקול דעת דומה שיש לו במסגרת עילת סף.

העמדה של השופט מזוז דומה לעמדה של המשנה לנשיאה מלצר במובן זה שהיא נשענת על תפישה של זכות ציבורית; אולם היא מנוסחת באופן שמשמיע חובה פוזיטיבית על המדינה לספק שידור ציבורי, באופן שמעלה שאלות מעניינות לגבי דרכי ההתמודדות עם עתירות כאלה שדורשות מן המדינה לפעול (ולא להימנע מלפעול). אכן ההבחנה אינה נקייה אנליטית אבל מוסדית יש הבדלים חשובים: האם העמדה של השופט מזוז יכולה למשל להוביל לכפייה של המחוקק לחוקק או לספק הגנות לתאגיד השידור הציבורי? איך כפייה כזו מתיישבת עם העובדה שביקורת שיפוטית היום דורשת שהפגיעה תיעשה ״בחוק״ — כלומר מניחה עשייה אקטיבית של המחוקק (או של הממשלה מכוח הסמכה בחוק)? אני לא טוען שאין דרכים להתגבר על כך רק מצביע על האתגרים.

יתירה מזו: כמו שמציין השופט הנדל, בחוות דעת שמזכירה במידה מסוימת את חוות דעתו של השופט המנוח לוי בפרשת הפרטת בתי הסוהר, העמדה של השופט מזוז משמיעה לנו קשיחות שלא ברור אם היא רצויה ביחס לאופיו של שוק התקשורת. האם השופט מזוז מוכן להתחייב שתאגיד שידור ציבורי הוא הכרחי בכל מצב ועניין? האם זה אטרקטיבי שבית משפט יקבע דבר כזה בהינתן המורכבות של הסוגיה והתלות שלה במכלול רכיבים? השופט הנדל אמנם נראה כמי שאינו מביע רתיעה מן היכולת של בית המשפט לעסוק בכך, אבל הוא לכל הפחות מעלה תהיות לגבי דיות הניתוח שמציג מזוז והעובדה שהוא לא לוקח בחשבון שיקולים חשובים.

באופן כללי יותר, הדחייה שמשמיעות לנו התיאוריות המרחיבות של פוליטיקה כרלוונטית לשיקולים של שוק התקשורת יכולה להיות בעייתית. אנחנו אולי לא רוצים התערבות פוליטית ישירה בתכני ליבה כמו חדשות, אבל מה לגבי שיקולים פוליטיים אחרים? למשל: האם מגבלות ערכיות על תכני פרסומות או שידורים שיכולים לפגוע בגיל הרך זה שיקול פוליטי פסול? איפה מותחים את הקו? מהי פוליטיקה מותרת ומהי אסורה?

הסיכונים מפסק הדיןאו האופציה שלא היתה

פסק הדין וודאי ייקרא כמקרה שבו בית המשפט העליון אותת בצורה חדה על הכוונה שלו לשמור על ערכיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל מפני כרסום משמעותי בהם על ידי גורמים שלטוניים אשר מנסים בדרכים שונות להחליש מוסדות אלה. בית המשפט העליון בישראל בפרשה זו גם יתואר כמוסד שלא היסס להפעיל את הכלים הנתונים לו בצורה יצירתית כדי להגשים את אותם היעדים, ויעידו על כך התיאוריות השונות שפירטתי קודם. אכן, במקרה זה הסיכון המוסדי של בית המשפט לא היה גבוה, שכן החקיקה שעמדה במוקד העתירות התייתרה בסופו של יום — לאחר שראש הממשלה החליט להימנע מהנושא בעקבות הזכייה של ישראל באירוויזיון. אולם הנכונות של רוב השופטים (להוציא את השופט סולברג) להגיד דברים לגופו של עניין ולאותת לגורמים הפוליטיים שכך לא ייעשה ושכאן על פניו נחצה קו אדום שהיה מוביל להתערבות שיפוטית, היא עצמה טומנת בחובה ״אפקט מצנן״ חשוב וחיובי ויוצרת הרתעה מפני פוליטיקה מכוערת.

אני רוצה להצביע בקצרה על כמה סיבות שמרמזות על הצורך בצינון ההתלהבות, או לפחות צינון מסוים של אותה ההתלהבות. הסיבות הללו קשורות באפשרות שפסק הדין לא היה מספיק זהיר, אולי להוציא העמדה של המצמצמים.

המוקד של ההנמקות של מרבית השופטים מצוי בצד אחד של המשוואה: בחשיבות ובערך שיש לשידור ציבורי חף מהשפעה פוליטית ובצורך לבצר אותו. אולם למשוואה יש גם צד נוסף והוא המניעים שהובילו את הממשלה לנסות ולהתערב במתכונת של השידור הציבורי במקרה הספציפי הזה. על כך פסק הדין אומר מעט מאוד ולמעשה רק רומז. אבל אם זה מה שלאמיתו של דבר הטריד את השופטים, כלומר שבמקרה הפרטני הזה המניעים היו פסולים לחלוטין ולא היה שום מניע שבטובת הציבור שהוביל את המהלך (ולכך אינספור אינדיקציות, ובכלל זה הסטייה מהמלצות של ועדה מקצועית מן העבר, הליך החקיקה החפוז, ועוד ועוד), עולה השאלה האם לא נכון היה להתמקד דווקא בהיבט הזה ולהימנע מההיבטים האחרים. התמקדות כזו היתה מאפשרת לייצר חוות דעת הרבה יותר צרה ועם מסר ברור אף הוא, במקום להתעסק בשאלות המורכבות והמעוררות קשיים שונים לגבי הטענה החוקתית במקרה זה (האם לציבור יש זכות לשידור ציבורי? או על המדינה חובה לספק כזה?). חוות דעת עם מסר כזה גם היתה נמנעת מלהכניס את בית המשפט לסוגיה השרויה במחלוקת ציבורית שנובעת מן העובדה שחלקים לא מבוטלים בציבור מאמינים שהתקשורת בישראל מוטה (בעיקר לכיוון ״שמאל״).

אכן, לא מן הנמנע שהשופטים הרגישו חובה לעסוק דווקא בצד הזה של המשוואה משום שמבחינת הדוקטרינה החוקתית הסוגיה של קיומה של פגיעה חוקתית במקרה זה באה ראשונה. השופט עמית בחוות דעתו ביטא את זה בצורה הכי טובה. אבל תחושת החובה הזו לא נראית סיבה מספקת בנסיבות של פסק הדין הזה בהן הפונקציה העיקרית שמילא בית המשפט היא פונקציה של העברת מסרים, ולא של פוסק סופי בסכסוך רלוונטי התלוי ועומד (שהרי העתירות שעמדו במוקד התייתרו נוכח חזרתה של הממשלה מרצונה להתערב במתכונת הפעולה של תאגיד השידור הציבורי). מה שאולי קרה זה שהשופטים חשבו שהשאלה שהעתירות הציגו — האם הסוגיה מעלה באמת ובתמים שאלה של זכויות חוקתיות — היא ״מעניינת״ ורצו להגיד עליה משהו, מבלי שהם שקלו את מלוא האפשרויות שעמדו בפניהם. אולם ספק אם המימד הזה של התפקיד השיפוטי צריך לנצח את המימד היותר אסטרטגי (לניתוחים מוקדמים שלי על חוסר האסטרטגיות של בית המשפט, ראו כאן וכאן).

בכך לא די. מן הרמיזות המרחיבות של השופטים עולה כי יש אפשרות לא מבוטלת שבית המשפט יראה את תאגיד השידור הציבורי כמוסד חוקתי שיזכה להגנה רחבה מצד בית המשפט שיכולה לחול במשרעת רחבה של מקרים ונסיבות. כלומר, הנחה סבירה היא שהעמדה השיפוטית היא שהתערבות בשוק התקשורת ובמבנה התאגיד תזכה בהתנגדות שיפוטית ובפסקי דין שמשקפים זאת.

אולם בהנחה שבחודש אפריל ועם פרסום תוצאות הבחירות מתגלה שהרכב הממשלה הבאה לא יהא שונה בהרבה מהרכב הממשלה הנוכחית, ובהנחה עוד שראש הממשלה נתניהו ימשיך עם ההתעניינות החזקה שלו בשוק התקשורת, הרמיזות הטמונות בפסק הדין הנוכחי מעמידות את בית המשפט בסיכון משמעותי. אם עד כה ראש הממשלה נתניהו לא הביע עניין משמעותי לשתף פעולה עם גורמים שונים שביקשו להחליש את כוחו המוסדי של בית המשפט העליון, ייתכן שפסק הדין הנוכחי יהווה נקודת מפנה בהקשר זה.

השלכות רוחב של פסק הדיןדוקטרינת ״דינה זילבר״

כמובן שבכל מה שאמרתי קודם אין לומר בצורה נחרצת שפסק הדין במתכונת הנוכחית הוא בהכרח בעייתי. אולי הסיכונים שאני מצביע עליהם הם נמוכים ואני מפריז בהם; אולי המחיר הכרוך בלקיחתם שווה את זה.

מעבר לכך. הדוקטרינות היותר מרחיבות שמציעים מלצר ומזוז, ושכלפיהן עיקר הדברים שלי קודם כוון, יכולות להתגלות כחשובות גם בהקשרים נוספים שחורגים מתאגיד השידור הציבורי או משוק התקשורת וקשורים באופן יותר כללי למדינה הרגולטורית הישראלית — הן בכלל והן בעת הנוכחית שבה כאמור רבים סבורים שהדמוקרטיה החוקתית הישראלית מצויה בסיכון. גם את היתרונות הללו צריך לשקלל במאזן הכולל וכשבאים להעריך את פסק הדין ואת התיאוריות המרחיבות הכלולות בו.

מבחינה כללית, התיאוריות שמציעים המשנה לנשיאה מלצר והשופט מזוז יכולות לאותת על נכונות לפיקוח שיפוטי על תחומי רגולציה אחרים שבעת הזו אינם מתקיימים במתכונת של תאגיד עצמאי כמו תאגיד השידור הציבורי. הרחבה ויישום מקיף של התיאוריות שמציעים מלצר ומזוז יכולים למשל לעודד הגשת עתירות שטוענות כי תחומי רגולציה שמעניקים מעורבות או שליטה פוליטית גבוהה במיוחד מעוררים קשיים חוקתיים ובמקרים המתאימים מצדיקים אף התערבות שיפוטית.

אמנם, כפי שכבר צוין, השופט הנדל חושף חלק מן החולשות של העמדה הזו כעמדה כללית — נוכח חוסר המומחיות של בית המשפט בסוגיה זו והרגישות שלה לתנאים חברתיים, פוליטיים וכלכליים; אולם תשובה לטענות הללו יכולה להיות שהתיאוריות שמציעים המשנה לנשיאה מלצר והשופט מזוז צריכות להיות מובנות לא כטענות כלליות או כאיתות רוחבי לגבי נכונות שיפוטית להתערב במבנה המדינה הרגולטורית. במקום זאת הפרשנות הראויה של התיאוריות הללו, ותחומי השתרעותן, הוא מצומצם יותר וקשור בעת הנוכחית שבה כאמור יש ניסיון פוליטי יותר מוגבר לפגוע במוסדות בירוקרטיים עצמאיים כמו תאגיד השידור הציבורי. במובן זה, התיאוריות הללו הן ״דוקטרינות לשעתן״ והשעה היא השעה הנוכחית שבה יש סיכון דמוקרטי. מה שהתיאוריות הללו עושות הוא להזמין עותרים לפתחו של בית המשפט ולבקש את הגנתו באמצעות ביצור עצמאות הבירוקרטיה והפקידות, ולו באופן זמני, עד שישתנו הרוחות הפוליטיות.

בין כך ובין כך, מעניין יהיה לראות אם הזרעים שנטעו השופטים בפסק הדין כאן, אף אם הם רק ״חצי אפויים״, יימתחו בהמשך הדרך והאם הם למעשה סימנים למשהו יותר רחב שנראה מבית המשפט — משהו שאפשר אולי לכנות, בהתבסס על הסמן הכי מרכזי של הסוגיה הזו בעת הנוכחית, דוקטרינת דינה זילבר.

פסק הדין בעניין התאגיד הציבורי: על תיאוריות חצי אפויות, סיכונים מוסדיים, ודוקטרינת דינה זילבר

תקדימים מחלישים: גם בבית המשפט העליון (מחשבות על סוגיית הריסת בתי המחבלים והסמכות להורות על הרכבים מורחבים)

לא מעט מן הפוסטים האחרונים שלי עסקו בנושא של תקדימים ומנהגים חוקתיים ובניסיון להאיר כיצד אלה מסדירים בצורה משמעותית את המשפט החוקתי וההסדרים החוקתיים בישראל. בפוסט כאן עסקתי למשל בניסיון של השרה שקד ליצור תקדים פוליטי חוקתי שנועד להחליש את מעמדו של הייעוץ המשפטי לממשלה ובמה שכתבתי פה השתמשתי בניתוח שהציעה העיתונאית מירב ארלוזרוב כדי להראות למה בסופו של דבר הניסיון לא ממש צלח. בפוסט הזה הדגשתי באופן יותר כללי קשיים אנליטיים בצורה שבה גורמים שונים שמנסים לקדם טענות לגבי קיומם של מנהגים חוקתיים מטפלים בסוגיה.

בשורות הבאות אני רוצה להמשיך בקצרה באותו הקו ולהראות שוב את החשיבות של סוגיית התקדימים והמנהגים. זאת ועוד: אם עד כה עסקתי בתקדימים ומנהגים שנמצאים מחוץ לבית המשפט העליון — בפרט במערכת הפוליטית הכללית — כאן אני רוצה להראות את החשיבות של הסוגיה בתוך בית המשפט העליון עצמו.

ההזדמנות להרהר בכך נובעת מפסק דין נוסף שפורסם אתמול ושעסק בסוגיית הריסת בתי המחבלים בבג״ץ 8886/18. העתירה שנדונה באותו עניין נדחתה והריסת הבית אושרה. יש היבטים מעניינים שאפשר לעסוק בהם לגבי הפרשה הזו ולגבי תוכן ההחלטה ומה היא אומרת לגבי המדיניות של הריסת בתי המחבלים ויחסם של השופטים ליישום המדיניות במקרה זה. אני רוצה במקום זאת להתמקד בהיבט אחר: בשולי פסק הדין כתבו שניים מן השופטים (ברון וקרא) בדפוס שכבר הפך ידוע שלדעתם צריך לקיים דיון עקרוני בהלכה המתירה את מדיניות הריסת בתי המחבלים בהרכב מורחב.

אני כותב בכוונה ״בדפוס ידוע״ כדי להדגיש, ובכן, שהקריאה הזו כבר נשמעה בעבר ואפילו מספר לא מבוטל של פעמים. למעשה קיים מספר די משמעותי של שופטים שכיום מכהנים בבית המשפט העליון שהביעו הסתייגות מההלכה הקיימת אשר מתירה את מדיניות הריסת בתי המחבלים (בסייגים מסוימים שאינם רלוונטיים לדיון כאן). במאמר מפורט של פרופ׳ גיא הרפז ופרופ׳ עמיחי כהן הם סוקרים את העמדות שהשמיעו אותם השופטים ומזהים לא פחות מ-6 שופטים שהביעו עמדה כזו — מזוז, פוגלמן, ברק-ארז, ברון, זילברטל וג׳ובראן (ובמידה מסויגת יותר גם הנשיאה חיות). שניים מבין השופטים הנ״ל פרשו כמובן (זילברטל וג׳ובראן) אבל בינתיים מונה השופט קרא שכאמור, כפי שעולה גם מפסק הדין מאתמול (ומפסיקה קודמת שלו), הצטרף אף הוא למקהלה.

כפי שמציינים הרפז וכהן: ״ככל הידוע לנו לא היה בכל ההיסטוריה של המשפט הציבורי במדינת מקרה דומה שבו מספר כה רב של שופטי עליון קראו, בפסקי-דין רבים כל-כך ובפרק-זמן כה קצר, לדיון מחודש ועקרוני, בהרכב מורחב, בסוגיה כה שנויה במחלוקת משפטית.״ אף על פי כן ולמרות הכל, וגם זאת מדגישים הרפז וכהן, בית המשפט העליון לא הורה עדיין על הרחבת ההרכב לצורך דיון מחודש בפסיקה. זאת הן בימיה של הנשיאה (בדימ׳) נאור (שלמעשה דחתה באופן עקבי בקשות כאלה) והן — כך אפשר להוסיף עכשיו מאז פורסם המאמר — הנשיאה חיות (אם כי ככל הידוע לי היא עדיין לא דחתה בקשה קונקרטית כזו, בשונה מן הנשיאה נאור).

הרבה מן הביקורת שהושמעה על הפרקטיקה הזו נוגעת בטעמים מהותיים — בטענה למשל שההלכה הקיימת באמת איננה מוצדקת (למשל משום שהיא נוגדת את המשפט הבינלאומי או המשפט החוקתי ישראלי, או באופן יותר כללי פשוט בלתי מוסרית). מאחר שמה שאותי מעניין כאן הוא הזווית של המנהגים או התקדימים אני רוצה להתמקד בהיבט אחר. אפשרות שעדיין לא נשקלה הינה שהפרקטיקה הנוכחית שבמסגרתה השופטים ממשיכים לקרוא לדיון בהרכב מורחב אך נמנעים מלהורות על דיון כזה יוצרת תקדים שיכול להחליש את הכוח או הסמכות של בית המשפט להורות על דיונים בהרכבים מורחבים באופן כללי.

עד עתה, וכאן אני מסתמך על הידע שלי אבל גם על מה שהרפז וכהן אומרים במאמר שלהם, ההחלטה האם להרחיב הרכב לא היתה מותנית בתנאי שקשור בקיומה למשל של ״מאסה קריטית״ בולטת של שופטים שהביעו דעה שמטילה ספק בהמשך תוקפה של הלכה קודמת של בית המשפט. די היה לצורך החלטה על קיום הרכב מורחב שהשאלה היא עקרונית או קשה ואפילו אפשר היה להסתפק בקיומם של שני שופטים שיושבים בהרכב מסוים כדי להורות כאמור. למעשה, לשון סעיף 26(2) לחוק בתי המשפט מסמיך באופן מפורש שני שופטים להרחיב הרכב על פי שיקול דעתם (ואכן ידועים לנו על מקרים שבהם הדבר נעשה).

הדינמיקה החדשה שנוצרה סביב סוגיית הריסת בתי המחבלים נראית סוטה מהפרקטיקה הזו בעבר. והיא גם סוטה ממנה באופן לכאורה בולט משום אמרות האגב הברורות של השופטים לגבי רציותה של ההלכה הקודמת, שהן כאמור כבר במספר יחסית מרשים.

העובדה שגם במצב כזה בית המשפט עדיין נמנע מלהורות על קיום דיון מחודש בהלכה בהרכב מורחב יוצרת תנאים מזמינים להתפתחות של תקדים מחליש לגבי הסמכות להורות על הרכבים מורחבים. הרי קל לפרש את ההתנהלות במקרה זה שבו השופטים — על אף קיום סמכות פורמלית — עדיין נמנעים מלהורות על קיום דיון בהרכב מורחב כמעין צמצום וולונטרי של הסמכות שלהם. יתירה מכך, העובדה שהשופטים עצמם מאותתים באמרות האגב שלהם והנשיאה נאור בהחלטותיה לדחות את קיום הדיון בהרכב מורחב שהסיבה שההלכה לא זוכה לדיון מחודש קשורה בכך שעדיין לא התגבשה כביכול ״מאסה קריטית״ מספקת של שופטים הסבורים שיש לעשות כן, מחזקת אף היא את אותה הפרשנות (1).

אם הדינמיקה הזו תימשך עוד הרי שהיא תפתח פתח לטענה (סבירה) לפיה הסמכות להורות על הרכבים מורחבים בבית המשפט של היום מוגבלת יותר מן הסמכות המקבילה שנהנה ממנה בית המשפט שבעבר. זאת נוכח קיומו של תקדים או מנהג חדש שבית המשפט — בהתנהלותו בפרשת הריסת בתי המחבלים — למעשה יצר. אני יכול לדמיין יחסית בקלות גורמים שיש להם עניין לטעון בדיוק את הטענה הזו, הן בתוך בית המשפט והן מחוצה לו.

בכך אין לומר שאני חושב שלבית המשפט אין סיבות טובות להימנע מקיום דיון בהרכב מורחב בסוגיה זו. יש טעם בכך שדיון כזה יוביל בקונסטלציה הנוכחית לעימות עם הרשויות הפוליטיות באופן שבסופו של דבר יביא לכרסום יותר משמעותי בסמכויותיו של בית המשפט, תוצאה שהיא כמובן בלתי רצויה מנקודת המבט של מי שמעוניין בבית משפט בעל סמכויות רחבות.

מה שהניתוח הזה כן מציע הוא שהדינמיקה הנוכחית שנוצרת כתוצאה מן העובדה שמצד אחד, בית המשפט ככל הנראה איננו מעוניין להכריע בתפוח האדמה הלוהט שקשור בהריסת בתי המחבלים ומצד שני, אין תיאום בין השופטים לגבי הסוגיה הזו שממשיכים לקרוא לקיום הדיון המורחב אף שהם אינם מוכנים להורות על כך בעצמם — עשויה היא עצמה לפגוע ולהחליש את בית המשפט ככל שמדובר בסמכות שלו להורות על קיומם של הרכבים מורחבים (לרבות במקרים אחרים שלא קשורים לסוגיית הריסת בתי המחבלים).

יש מי שיטען שההחלשה האפשרית בהקשר זה היא לא מאוד דרמטית. שהשליטה הדי מלאה של בית המשפט בסמכות להורות על הרכבים מורחבים והחסינות הגבוהה של בית המשפט מפני ביקורת חיצונית מבטיחה שהמנהג או התקדים המחליש יהיו קלים לביטול או אולי אפילו לא יתגבשו מלכתחילה.

אף שכל זה הוא אפשרי אני לא משוכנע עד הסוף שהראיות הולכות לכיוון כזה בצורה ברורה. אם בית המשפט מעוניין אפוא להיות זהיר ולהימנע מהחלשה של מוסד ההרכבים המורחבים הוא צריך לעשות אחת משתיים — או להורות על קיום ההרכב המורחב ולסיים את הסאגה הזו או, אם אין כוונה מוסדית אמיתית לעסוק בתפוח האדמה הלוהט הזה, לפחות ליצור תיאום בין השופטים שיפסיקו לקרוא לקיום הרכב מורחב (2).

—-


(1) למאמר מאיר עיניים שמנתח בפירוט את הדינמיקה שאני מציע, ראו כאן.

(2) במובן זה אני מציע לשופטים להיות אנטי סוליפסיסטיים ואסטרטגיים. ראו כאן לדיון בנושא מהזווית של הכתיבה האקדמית של השופט פרופ׳ שטיין.

תקדימים מחלישים: גם בבית המשפט העליון (מחשבות על סוגיית הריסת בתי המחבלים והסמכות להורות על הרכבים מורחבים)

השופט שטיין כאנטי סוליפסיסט (או: עוד סיבה לפקפק במהפכנותו ״השמרנית״ של השופט שטיין)

מי שעוקב על הבלוג הזה יודע שאחד הקווים המרכזיים שאני אוהב לחדד זה שיש סיבה להטיל ספק בציפיות הגרנדיוזיות שהשופט שטיין יביא איתו מהפכות ״שמרניות״ מבחינת תפישת העולם השיפוטית או מבחינת תפקידו של בית המשפט העליון בסדר הפוליטי הכולל בישראל. בעיניי שטיין מבשר משהו הרבה יותר צנוע מהבחינה הזו ואם בכלל תהא בו מהפכנות אני חושב שהיא תהיה בכיוון אחר ממה שכולם מדברים עליו (כפי שפסיקתו האחרונה בפרשה הידועה בשם ״האישה הבוגדת״ הוכיחה).

אגב מחקר שאני מבצע לטובת מאמר שאני כותב בימים אלה הגעתי במקרה למקור נוסף שמחזק את הטענות שלי ושאני מבקש להציג בקצרה כאן. מדובר במאמר של השופט שטיין שפורסם במהלך השנה הנוכחית ושכותרתו הינה Law and the Epistemology of Disagreements.

במאמר השופט שטיין תוקף את התפישה המקובלת שיש לנו לגבי החלטות משפטיות שמתקבלות על ידי שופטים (המאמר מתעסק גם במושבעים אבל מסיבות ברורות אני מתעלם מהאפשרות הזו לצורכי הפוסט הזה). את התפישה הזו אפשר לכנות סוליפסיזם והמשמעות שלה היא שאנחנו מאפשרים לשופטים לקבל החלטות באופן כביכול יחידני או עצמאי, כלומר כאילו הם המוח היחיד בעולם והם אינם נדרשים להתחשב בהצבעות או בעמדות של השופטים האחרים שיושבים איתם בפאנל או בשופטים שעסקו באותה הסוגיה לפניהם. כך, כשבא תיק מסוים לדיון בפני השופטים אנחנו מניחים שהשופטים צריכים להצביע על התוצאה שלו באופן עצמאי ועל פי מה שכל אחד מהם חושב שמשקף את התוצאה המשפטית הכי נכונה. שופטים אינם צריכים לשנות את דעתם לפי מה שחושבים שופטים אחרים שיושבים עמם בהרכב או לפי מה שאמרו השופטים שבאו לפניהם.

השופט שטיין לעומת זאת טוען שהתפישה הסוליפסיסטית לקבלת החלטות משפטיות היא שגויה. למעשה הוא תוקף אותה בצורה אפילו יותר חריפה: היא עומדת לדעתו בצורה שהיא fundamentally incompatible with rational fact-finding. לשיטת השופט שטיין צריך אפוא לזנוח את הסוליפסיזם השגוי ולהורות לשופטים לקבל החלטות באופן תלוי וכשהם משקללים את ההצבעות של השופטים האחרים שיושבים איתם באותו הרכב (אשר עשויים להגיע למסקנות שונות) ומעדכנים את העמדות שלהם בהתאם (שטיין מכנה את השופטים בהקשר זה epistemic peers). בדומה, כששופטים שוקלים האם להפוך תקדימים שהתקבלו בעבר הם צריכים לתת משקל למספר השופטים שהצביעו לטובת יצירתו של אותו התקדים, כך שככל שהמספר של השופטים הוא גבוה יותר כך צריך להיזהר יותר מלהפוך את התקדים ולסטות ממנו.

שטיין הוא אפוא מה שאפשר לכנות ״אנטי סוליפסיסט״ ואם יש סיבות מספיק טובות להניח שהשופט שטיין ימשיך להיות נאמן לתפישת העולם שהוא החזיק בה כאקדמאי (הסוגיה מורכבת ויש לה פנים לכאן או לכאן, כפי שפירטתי באופן חלקי בפוסט שקישרתי אליו קודם) הרי שהתמונה המתקבלת היא שהשופט שטיין צריך להיות הרבה פחות מהפכני ממה שאולי היה נדמה במבט ראשון. אכן, שופטים מהפכניים שמבקשים לשנות ממה שבא לפניהם צריכים להיות סוליפסיסטיים, ולו באופן חלקי. ואם שטיין דוחה סוליפסיזם שיפוטי נראה שהמהפכנות המשוערת שלו צפויה להיות הרבה יותר מוגבלת (בעיקר לאותם היבטים שבהם הדין הקיים וההלכות הנוכחיות כבר מאפשרות פתחים של שמרנות — כמו שטענתי כאן). כך בכלל אולם כך במיוחד בעולם שבו מרבית השופטים האחרים המכהנים יחד עימו בבית המשפט העליון הישראלי כנראה לא יראו עמו עין בעין לגבי הסוגיות שבהן הוא נחשב כביכול ל״מהפכן״ או שמרן ובשים לב גם לכך שרוב ההלכות שבית המשפט העליון יצר בתחום הציבורי והחוקתי התקבלו פה אחד או ברוב משמעותי (כפי שהמאגר של פסיקת העליון שפורסם לאחרונה מגלה; ראו גם שרשור מעניין בנושא כאן).

בכך כמובן לא די והדברים הם יותר מורכבים. גם בהנחה הלא ברורה מאליה שהשופט שטיין יהא נאמן למה שהוא כתב כאקדמאי, עומדים בפניו כל מיני ״פתחי מילוט״ שיאפשרו לו בכל זאת להיות סוליפסיסט ובהתאם — מהפכן. למשל: בית המשפט העליון אצלנו שונה מבית המשפט העליון האמריקאי שבו כל ההלכות נקבעות בהרכבים של תשעה שופטים ואשר בו התמקד המאמר של השופט שטיין. האפשרות של השופט שטיין להפוך הלכות ופסיקות שנקבעו בישראל על ידי בית המשפט העליון שדן לרוב בסוגיות שבאות לפניו בהרכבים מצומצמים יותר נראית על כן פתוחה באופן שהיא ככל הנראה לא פתוחה לשופט שדוחה סוליפסיזם בארה״ב. זאת ועוד: הטיעון של השופט שטיין דוחה סוליפסיזם שיפוטי רק באותם מקרים שבהם הסוגיות המשפטיות מערבות עניינים של עובדה והן לא נורמטיביות או מה שהשופט שטיין מכנה באותו המאמר ״אוטוקרטיות״ (החלטה אוטוקרטית לפי השופט שטיין היא הכרעה המבוססת על יסוד מיהותו של המחליט והסמכות שלו להחליט, כמו מצבים שבהם שופטים מכריעים בסוגיה בשל היותם שופטים). בהתאם, אם השופט שטיין רואה בעמדות של השופטים שחברים עמו להרכב או שביססו את תקדימי העבר כעמדות שמבוססות על הערכות נורמטיביות או על תפישה אוטוקרטית — הרי שסוליפסיזם, גם לשיטתו של השופט שטיין באותו מאמר, הוא מותר.

על פני הדברים, אפשר לחשוב שהפתחים הללו שמניתי הם כל מה שצריך כדי להבטיח שהשופט שטיין יהיה מהפכן במובנים הרלוונטיים (למשל משום שהוא יוכל בקלות לאפיין פסיקה אקטיביסטית כסוגיה נורמטיבית או אוטוקרטית שלגביה סוליפסיזם הוא כאמור לגיטימי לשיטתו). ואולם, בעולם שבו הרבה מן ההכרעות שמגיעות לבית המשפט העליון בישראל בכל זאת מערבבות סוגיות עובדתיות, נראה לי שהאנטי סוליפסיסטיות של השופט שטיין בכל זאת תוכל להוכיח את עצמה מגבילה. לכל הפחות, היא תפעל ״לייקר״ את העלויות של השופט שטיין להיות מהפכן שכן הוא יצטרך להשקיע משאבים אינטלקטואליים שנראים לי לא זניחים בשביל להבחין בין ההיבטים שלגביהם סוליפסיזם הוא מותר ובין אלו שלגביהם הוא אסור.

בקיצור, עוד הערת אזהרה לגבי ההערכות הגרנדיוזיות מן השופט שטיין (1).


(1) למען ההגינות חשוב לציין שהערת האזהרה הזו חלה לא רק לגבי התיזה שהשופט שטיין יהיה שופט שמרן ויביא לצמצום בכוחו ובתפקידו של בית המשפט אלא גם לגבי התיזה שלי לפיה הוא אולי יהיה מהפכן בכיוון מעין ליברטריאני. במובן זה האנטי סוליפסיסטיות של השופט שטיין מחזקת את הטענות הקודמות שלי בהיבט אחד אבל מחלישה אותן בהיבט אחר.

השופט שטיין כאנטי סוליפסיסט (או: עוד סיבה לפקפק במהפכנותו ״השמרנית״ של השופט שטיין)

יצירה של תקדימים פוליטיים כאקט של ניווט בין סקילה וכריבדיס (בעקבות מירב ארלוזרוב על ״הכישלון״ של איילת שקד)

אני לא מסכים עם ההערות היותר נורמטיביות שכלולות בו, וגם לא עד הסוף משוכנע (בשלב זה) שהפרשנות המוצעת לאירועים שהוא מתאר היא היחידה האפשרית, אולם הטור הזה שטוען שהשרה שקד למעשה נכשלה בניסיון שלה לכרסם בצורה משמעותית בכלל הלא כתוב המגן על עצמאותו של הייעוץ המשפטי לממשלה הוא טור סופר מועיל ומעניין (כרגיל אצל מירב ארלוזרוב). הוא גם מראה יפה מספר מכניזמים אפשריים שמשפיעים על היווצרות או אי היווצרות של תקדימים פוליטיים חוקתיים שמשנים מכללים בלתי כתובים שנהגו בעבר, כמו התקדים שניסתה השרה שקד ליצור בקשר עם הכלל בדבר מעמדו העצמאי של היועץ המשפטי לממשלה.

חלק מן המכניזמים קשורים לעובדה שהיתה בסופו של דבר תגובה נגדית יחסית חזקה ואגרסיבית כלפי המהלך של השרה שקד, בין היתר מצד היועץ המשפטי לממשלה, אשר הפנים היטב, גם אם באיחור מה, מה המשמעות של שתיקה או עמימות במקרה זה (לפירוט נוסף בדבר החשיבות של סוג התגובה ועצימותה ראו הפוסט שלי כאן).

חלק אחר קשור לעובדה שלמרות שהשרה שקד מתנהלת בדרך כלל בצורה פוליטית מתוחכמת מאוד, במקרה זה היא דווקא הפגינה חוסר כישרון פוליטי משווע ונכנעה לחמימות מוח (ורוח), בין שלה עצמה ובין של יועציה הנאמנים בלשכתה או בארגונים חיצוניים שונים כמו ארגון קהלת (שנראים — אם יורשה לי רגע של ״פסיכולוגיה בגרוש״ — חמומי מוח באופן כללי).

אכן, כפי שמציעה ארלוזרוב, לא מן הנמנע שהעקשנות של השרה לקחת את המאבק נגד זילבר עד הסוף במקרה זה גרמה לה להצטייר בצורה מצחיקה והציגה את המאבק שלה כמגוחך, בין היתר משום שהיא התייצבה לדיון בעניין שלא הבינה בו בעצם כלום; משום שהוועדה הפרלמנטרית שבפניה היא הופיעה הינה ככלל לעומתית כלפיה (בין היתר מאחר שהיא מובלת על ידי מפלגה מהאופוזיציה ובשל כך שפועלה במושבים האחרונים של הכנסת משמיע, בניגוד לשקד, תמיכה בעצמאות של הפקידות הציבורית); ומשום שהיא הגיבה באופן מופרז לאמירות סופר טכניות וצרות שהציגה המשנה ליועץ זילבר בדיון על רפורמה בענף החלב. במצב דברים זה, כל הסיפור נראה, כמו שמדגישה ארלוזרוב, לא יותר מאשר בזבוז זמן מיניסטראלי — שהשרה שקד  כל כך משתדלת להדגיש בהקשרים שונים כמה הוא צריך להיות יקר ואפקטיבי (בהדגישה משילות, ממשלה קטנה וכיו״ב) — ורק הוביל להזדמנויות משמעותיות יותר להצגת התיזות של המתנגדים למהלכים שאותם השרה מבקשת להוביל.

יש כמובן גם אינטראקציה בין סוגי המכניזמים, כפי שמרמזת ארלוזרוב בצדק: אלמלא ההקצנה בעמדה של השרה שקד במקרה זה, בהחלט ייתכן שהיועץ המשפטי לממשלה היה בעצמו מגיב בצורה יותר נרפית ולא עומד על רגליו האחוריות כפי שהוא אכן עמד (יש לנו סיבות טובות ממקרים קודמים להאמין שזה אכן המצב).

כל זה הוא כמובן מעניין ברמה הפרטנית של העניין עצמו. אולם מה הלקח בר ההכללה מכל זה למקרים נוספים שבהם נראה ניסיון לייצר תקדימים פוליטיים שמבקשים לשנות את כללי המשחק?

לקח ראשון הוא כמובן שיש בכל הסיפור של ניסיון ליצור תקדימים וסטייה מכללים בלתי כתובים הרבה חשיבות לאלמנט המזל וחשיבות לקונטקסט. אבל מעבר לכך, לקח אפשרי נוסף מן העניין שיש משהו בדינמיקה של תקדימים פוליטיים ויצירתם (או שינויים) שמצריך במקרים רבים את הכישרון הנדיר של לדעת לנווט בין סקילה לכריבדיס. כלומר, שמי שמבקש ליצור תקדימים פוליטיים חדשים נדרש מצד אחד להיות אגרסיבי מספיק בניסיון שלו להפר את הכללים הבלתי כתובים הקיימים; אבל מצד שני האגרסיביות בהקשר זה צריכה גם להיות באותה הנשימה מוגבלת ומרוסנת. זאת, על מנת שלא לעורר תגובת נגד חזקה יותר מידי ומשום שהקונטקסט עלול לצייר את האגרסיביות כבלתי אמינה או את הנוקט בה כבלתי כשיר (במובן של incompetent).

מהיבט זה, השרה שקד הצליחה להביס את המפלצת סקילה אבל נפלה ישר למלתעותיה של הכריבדיס.

נוכח כשרונה הפוליטי הרב של השרה שקד שאותו היא הוכיחה ביותר מהזדמנות אחת, לא מן הנמנע שהיא תלמד מהר את הלקח ותיישם אותו בעתיד. מה שיהיה מעניין לראות הוא האם מי שמבקש להתנגד לה יפעל אף הוא באופן דומה ויפנים את הדרוש הפנמה. זאת, כדי להבטיח שכריבדיס תמיד תחכה לשרה שקד בצעדים הבאים.  

יצירה של תקדימים פוליטיים כאקט של ניווט בין סקילה וכריבדיס (בעקבות מירב ארלוזרוב על ״הכישלון״ של איילת שקד)

מנהגים חוקתיים: השאלה החסרה

קראתי בעניין את הטור הזה שטוען שמעמדו העצמאי של היועץ המשפטי לממשלה עולה כדי מינהג חוקתי. אני מודה שמהזווית שלי התשובה לשאלה הזו נראית יותר מורכבת ממה שהטור טוען. כך, למשל, אני נוטה להבין את הרקורד ההיסטורי שעליו נסמך כותב הטור בצורה פחות חד משמעית ממה שהוא מציע (1). אני גם ספקן יותר לגבי הניתוח בסוגיית ה״תודעת חיוב״ — מונח שמה שיוצקים לתוכו ואיך מוכיחים את קיומו יכולים להיות שנויים במחלוקת. לדוגמה: האם זה מספיק לצורך הקביעה שהתגבשה ״תודעת חיוב״ שלאורך השנים גורמים שונים קיבלו עליהם את הפרקטיקה שטוענים לגביה שהיא הפכה למנהגית פשוט משום שהם חששו מסנקציות חברתיות או אחרות אם הם יתעלמו מן הפרקטיקה? והאם תודעת חיוב קמה במצבים שבהם הציות לפרקטיקה שירת את האינטרסים של הגורמים הרלוונטיים או שהיא פשוט לא הפריעה להם יותר מידי? אם כל זה מספיק, אז אולי באמת הסיפור שמספר לנו כותב הטור הוא משכנע או לפחות קל. אבל מה אם בעצם מה שצריך להוכיח זה קבלה או הפנמה יותר ״עמוקה״ של המינהג על מנת לבסס קיומה של תודעת חיוב במובנים הרלוונטיים? במקרה כזה הטענות של כותב הטור נראות הרבה יותר מסובכות ומוקשות (2).

הקשיים השונים שמצאתי בטור בהקשר זה מזכירים לי במידה רבה מחשבות שהיו לי כשקראתי טור אחר שפורסם אף הוא בבלוג של ICON-S ישראל ואשר טען כי מינוי נשיאת בית המשפט העליון על פי שיטת הסניוריטי עלה בעצמו לדרגה של מינהג או מוסכמה חוקתית (גם שם היה נראה לי שהניתוח בשאלת ״תודעת החיוב״ עושה לעצמו חיים מאוד קלים, בין היתר).

מכל מקום, אני לא כותב כאן כדי להצביע יותר ממה שעשיתי על החולשות שאני מזהה בטיעון בטור — עניין שאני לא משוכנע שעוזר לפרויקטים פוליטיים שאני סימפטטי להם (3). במקום זאת אני רוצה להצביע על נקודה אחת שחסרה בניתוח שמוצע באותו הטור (וגם של הטור המוקדם) ושיש לה לדעתי השלכות יותר כלליות לתיאוריה חוקתית, הן באופן כללי והן במיוחד בישראל בימינו.

והנקודה היא זו: נניח שכותב הטור צודק שהתגבש נוהג חוקתי בעניין עצמאותו של הייעוץ המשפטי לממשלה מכל הטעמים שאותם הוא מונה. כל זה לא שולל את האפשרות שהנוהג הזה — אף שהתגבש בעבר —  השתנה והוא כבר לא בתוקף היום. הרי לגבי כללים אחרים במשפט אין לנו ספק שהם יכולים להשתנות. פסיקה יכולה להיהפך על ידי הערכאה המתאימה; חוקה יכולה להיות מתוקנת או מוחלפת לחלוטין (לפחות באותם חלקים שלה שהם כביכול בלתי ״נצחיים״); חקיקה יכולה להיות מבוטלת או מוחלפת בחקיקה אחרת; וכך גם לגבי תקנות, הנחיות מינהל ונורמות משפטיות אחרות.

לא נראה שיש הצדקה להבחין בהקשר זה בין מנהגים חוקתיים ובין כל אותן הנורמות האחרות שאותן מניתי. למעשה, בהרבה הקשרים אחרים אנחנו מכירים בכך שנורמות שכביכול היו בעבר מנהגים חוקתיים אכן השתנו, ולפעמים אפילו באופן רצוי ולגיטימי (תחשבו למשל על הנורמה שהיתה בעבר לפיה לתפקיד שר הביטחון ימונה רק מי שבעברו היה חלק ממערכת הביטחון או על הנורמה שמינוי שופטי בית המשפט העליון היה רק של מי שיש לו זיקת מגורים חזקה לישראל, לפחות בשנים האחרונות, אם כי כמובן שכל אחד ישקיף בצורה אחרת על רציות השינויים).

אם אני צודק בכל זה, נראה שטענה פתוחה שעומדת לרשותם של מי שאינם משקיפים בעת הזו על תפקידו העצמאי של היועץ המשפטי לממשלה והמערך שהוא עומד בראשותו באורח אוהד היא שגם אם היה בעבר מינהג חוקתי כזה (כמו שטוען כותב הטור), המנהג היום כבר לא תקף או שהוא פשוט השתנה. על פי הטענה האפשרית בהקשר זה, אולי הסדר הפוליטי הקודם חי בשלום עם מנגנון ייעוץ עצמאי; אולם הסדר הפוליטי החדש שמבקש להרים ראשו היום אינו רואה עין בעין עם הסדר הפוליטי הקודם את השותפות עם הייעוץ המשפטי לממשלה ומבקש לשנות את מערך הכוחות. יתירה מזו: הטענה יכולה להיות שהוא רשאי לעשות כן בדרכים שונות שהרי מנהגים חוקתיים — כמו נורמות משפטיות אחרות — יכולים אף הם להשתנות. למעשה יכולה להישמע הטענה שבפעולותיה של השרה שקד היא מבטאת דחייה של המינהג הרלוונטי באופן שיטתי. התנהגות זו היא עצמה מראה שהמינהג כבר לא תקף.

עכשיו כמובן שזהו לא סוף הסיפור. כשם שבפני מתנגדי העצמאות הייעוצית פתוחה האפשרות לטעון שהמנהג החוקתי הקיים השתנה, תומכיו יכולים מן העבר השני לטעון שדבר לא השתנה ושהמנהג עודנו שריר וקיים. שההתנהגות שאנחנו ראוי היום למשל מהשרה שקד היא בגדר הפרה של המינהג ולא ביטוי לשינוי שלו.

אבל איך בעצם מכריעים מחלוקות כאלה? איך יודעים מתי מנהגים משתנים ומתי הם נשארים במקום?

הטור מניח אולי שהתשובה הרלוונטית צריכה להיות מוצגת במישור הנורמטיבי (4). כלומר שמאחר שלשיטת כותב הטור יש הצדקה למנהג גם בתנאים הפוליטיים הקיימים היום מראה שהמנהג לא השתנה או לא יכול להשתנות תחת אותם התנאים. אבל נדמה לי שתשובה מהסוג הזה היא מוגבלת במקרה הטוב. אף שאולי ההיבט הנורמטיבי הוא הכרחי — הוא עדיין לא מספיק. הבעיה העיקרית היא שמענה שמתמקד אך ורק במישור הנורמטיבי לא נותן מענה לסוג הנורמה עצמה ולטיבה המנהגי. במילים אחרות: כדי לטעון שיש נורמה מנהגית צריך גם להגיד משהו על ההתנהגות של השחקנים השונים בעולם ועל האופן שבו הם פועלים או מקבלים על עצמם את הפרקטיקה (ולא רק על האטרקטיביות שלה בעיני המתבונן מן הצד).

הבעיה היא שהמלאכה בהקשר זה היא קשה. בעוד שלגבי משפט פורמלי עלי ספר יש לנו ״כללי זיהוי״ ברורים בדבר האופנים שבהם הוא יכול להשתנות, לא כך לגבי משפט בלתי פורמלי ונורמות כמו מנהגים ומנהגים חוקתיים בפרט. שם אנחנו פועלים נכון להיום על בסיס ניחושים או אינטואיציות או טיעונים נורמטיביים, שזה מטעמים שכבר ציינתי לא נראה ממש מספיק.

אולי בעבר כל זה לא עלה כדי חסר תיאורטי חמור. אלא שהיום הדברים שונים, בפרט בישראל. ככל שהזמן עובר נראה שעוד ועוד אנשים נמשכים להציג חלק מהפרקטיקות שאפיינו את המשטר הפוליטי הקודם בישראל כ״מנהגים חוקתיים״ וזאת על מנת לנסות לבצר את אותן הפרקטיקות מפני אפשרויות שחיקה שונות שלהן. הטור הנוכחי והטור המוקדם ב-ICON-S ישראל הם כמובן עדויות ברורות למגמה הזו, ויש עוד.

במציאות כזו, נדמה לי שטוב נעשה אם נתחיל להשקיע את המאמצים האינטלקטואליים שלנו בשאלה החסרה ולפתח כללים שיסייעו לנו לנתח מנהגים חוקתיים ושינויים בהם. ויפה שעה אחת קודם (5).


(1) חשוב להבהיר: אני לא חושב שיש בעיה עקרונית בקריאה ההיסטורית הזו שמציע הטור במונחים פנימיים למשפט עצמו. בעיניי, ובניגוד לעמדה שאני חושב שבסופו של דבר עולה למשל מהמאמר הזה של ד״ר יאיר שגיא (המאמר לא לגמרי ברור בנקודה הזו, ולכן אני בכל זאת קצת מהסס), צריך לשפוט את השימוש בהיסטוריה במשפטים על פי סטנדרטים שונים לחלוטין מהשימוש שעושים בה באסכולה ההיסטורית עצמה (ובמילים אחרות: במשפטים דיוק היסטורי עובדתי זה לא מה שחשוב). ההערה שלי על זה שהסיפור ההיסטורי לא משכנע אותי נובעת אפוא מהאופן שבו אני משקיף על טיעונים משפטיים בצורה חיצונית ואין לי עניין להשתתף בהם כשחקן פנימי (במובן זה אני מרגיש בנוח לשפוט טיעונים מהסוג שמקדם כותב הטור בסטנדרטים דומים להיסטוריון, אם כי אני בהחלט מודע שזה לא הסטנדרט שמשפטנים שמשחקים את המשחק הפנימי צריכים להעריך את הטיעון הרלוונטי).

(2) לעניין זה ראו ההבחנה בין מחויבות ״עבה״ ו״צרה״ לנורמות חוקתיות כמו מינהג, במאמר בקישור שכאן.

(3) למרות שאני חושב שנוכח נקודת המבט החיצונית שאני מאמץ לא צריכות להיות השלכות פוליטיות משמעותית לדברים שאני אומר, כאן אני בכל זאת מבטא ערנות לביקורת שהשמעתי כלפי גורמים אחרים ולאפשרות של הביקורת הזו להיות מושמעת כלפיי.

(4) הנחה נוספת — אולי לא מודעת — יכולה להיות שלמתנגדי עצמאות הייעוץ המשפטי אין עניין אמיתי לטעון שהיה בעבר מינהג שהשתנה. הם, להבדיל, נמשכים לטענות לפיהן מלכתחילה לא היה מינהג כזה, כפי שהטור הידוע של עוזר השרה עו״ד גיל ברינגר ממחיש היטב. מהיבט זה, השאלה שאני מזהה כחסרה היא אמנם כזו, אבל אין לה השלכות פוליטיות של ממש (וממילא אולי לא צריכה לעורר את האנרגיות האינטלקטואליות שאני קורא להן).

(5) לניסיון מינימלי וראשוני שלי שאני מקווה עוד לפתח בהמשך, ראו כאן.

מנהגים חוקתיים: השאלה החסרה

המבחן הראשון של השופט שטיין

אני מקבץ להלן למען הנוחות כמה הערות שפירסמתי בפייסבוק ובטוויטר בעקבות פסק הדין השנוי במחלוקת שיצא מבית המשפט העליון בימים אלה בבג״ץ 4602/13 ובפרט על חוות דעתו של השופט שטיין באותה פרשה:

1. הנימה האנטי רגולטורית שעולה כמעט מכל צעד ושעל בפסק דינו של השופט שטיין מתיישבת היטב עם מה שטענתי בפוסט שלי שפורסם עם מינויו.

2. אני תוהה אם פסק הדין הוא סיפתח למאבק אינטלקטואלי מעניין בין השופט עמית מצד אחד לשופט שטיין מצד שני. לא מן הנמנע שהשופט עמית הוא אכן הפייטר האינטלקטואלי הכי טוב שנמצא היום בבית המשפט לשופט שטיין ואשר יכול בצורה הכי טובה ומבלי להתנצל לחשוף היטב את החולשות השונות שקרוב לוודאי תבססנה את עמדותיו אם הן אכן תמשכנה להיות אנטי רגולטוריות וקוואזי ליברטריאניות (אני משתמש בקוואזי משום שאני חושב שקשה ליישב את העמדות של שטיין באופן מלא עם תיזה ליברטריאנית). מהיבט זה, טוב לליברלים המשפטיים שעדיין משליכים יהבם על בית המשפט כמוסד שתכליתו לממש את יעדיהם הליברליים למצוא הרכבים שבהם השופטים עמית ושטיין מכהנים יחד — בהחלט ייתכן שיתגלה שהם במקרים רבים מקזזים זה את זה בהצבעות (לכל הפחות).

3. נוכח הסיכוי להגשת בקשה לדיון נוסף על פסק הדין הזה ונוכח האפשרות לפרש אותו כניצחון שמרני, שאלה טובה שעולה עכשיו מנקודת מבטם של השופטים האחרים בבית המשפט העליון, שמרביתם אינם מחויבים לאותה שמרנות ומחויבים עדיין לפסיקות ״ליברליות״ — ובפרט הנשיאה והמשנה לנשיאה אשר מחליטים בימים אלה בבקשות לקיים דיונים נוספים — היא האם נכון להיעתר לבקשה במקרה זה (אם אכן תוגש) ולהיפטר מניצחונות קצה שמרניים. מצד אחד התשובה נראית חיובית נוכח העובדה שבית המשפט מחזיק עדיין ברובו בתפישת עולם ליברלית וכוחו עדיין יפה לנטרל את ניצחונות הקצה הבלתי אטרקטיביים הללו. מצד שני, ככל שהכוח של המחנה שדוחף לכוחות שמרניים בבית המשפט עדיין ממשיך להיות יחסית שריראם כי לא שריר מידי (שהרי אין למחנה זה יכולת לעשות מהפכה שלמה במוסד) — יש היגיון לכאורה לסבול את נצחונות הקצה הללו, על מנת שתחושת התסכול של אותו המחנה לא תמריץ אותו יותר וכדי שלא להגביר את תסכולם של השופטים ״השמרנים״ (כמובן שאני לא חושב שהתווית שמרנות באמת מתאימה לרובם, בלי קשר לשאלה המורכבת בנוגע לאיך מגדירים שמרנות). אכן, לא מן הנמנע שכאן (כמו בהקשרים אחרים) המשפט הבא הוא נכון: Do I not most effectually destroy my enemies, in making them my friends?

4. בעקבות דיאלוג מועיל שהיה לי עם Alon Jasper נראה לי שמקרה המבחן המעניין עבור השופט שטיין יהיה כשהוא יעסוק תיק שבו מצד אחד הכללים המשפטיים הרלוונטיים מצמצמים את גבולות ההתערבות (כמו חזקת תקינות או חוקתיות) אך מצד שני שתוכן ההחלטה המבוקרת תהיה החלטה המתערבת במה שהשופט שטיין, בעקבות ליברלים קלאסיים שונים, יראה כפגיעה בחירויות הפרט. התיק של חלוקת הרכוש היה מקרה שבו שני ההיבטים הצביעו לאותו כיוון. אנחנו צריכים לחכות למקרה שבו תהיה סתירה כדי שתהיה לנו קריאת כיוון טובה יותר לגבי השופט שטיין ותרומתו הסגולית לפסיקת הערכאה העליונה.

אני מתקשה להתאפק מלומר שכל מה שהשופט שטיין עשה בתיק של חלוקת הרכוש זה במובן מסוים ״לנצל״ את העובדה שההישגים של בית המשפט העליון בעבר בהכפפת מערכת השיפוט הרבנית היו מסויגים ומוגבלים בלבד. אילו היינו נמצאים בעולם שבו ההישגים היו משמעותיים יותר והפיקוח על בתי הדין הרבניים על ידי בית המשפט העליון היה הדוק יותר, ה״עלויות״ שהיו מוטלות על השופט שטיין וה״עבודה״ שהוא היה צריך לעשות כדי להגיע לאן שהוא הגיע היו הרבה יותר משמעותיות. זאת משום שהוא לא יכול היה להסתמך על המורשת שהשאירה לו הפסיקה המוקדמת שקבעה כי אין להתערב בקלות בפסיקת בתי הדין הרבניים.

כדי להבהיר: אני לא טוען שהשופטים בבית המשפט העליון בדור הקודם או שאישררו את ההלכות המצמצמות הללו שעליהן התבסס השופט שטיין הם אחראים בלעדיים לכך שההישגים היותר ליברליים היו מוגבלים–ההסבר הוא כמובן פוליטי ומשטרי הרבה יותר מורכב. אולי מדויק יותר לומר אם כן שהשופט שטיין פשוט ״ניצל״ את העובדה שההישגים הליברליים של ישראל במהפכה החוקתית היו הם עצמם מוגבלים. באופן יותר כללי, הסדר הפוליטי החדש שמבקש להרים את ראשו בישראל פשוט יודע היטב איך לנצל את נקודות החולשה הללו.

כל זה כמובן מעלה שאלה נוספת: אם ההישגים הליברליים שמשתקפים בדוקטרינה המשפטית הנוכחית הם מוגבלים בלבד, ואם הסדר הפוליטי החדש יכול לנצל זאת, מה טעם יש לשמור על שיווי המשקל הקיים? בהתאם, אולי התשובה למה שעושה השופט שטיין היא לא להמשיך לטעון שהלכת בבלי קובעת כך או אחרת או שבמקרה זה היה נכון לקבוע שבג״ץ קנה סמכות להתערב. במקום זאת אולי צריך לשנות דיסקט ולטעון שההלכות הללו הן עצמן בלתי אטרקטיביות ושעתה בתי הדין הרבניים צריכים להיות מוכפפים באופן מלא לבית המשפט העליון. ארסנל הטקטיקות הנשקלות צריך אפוא להתרחב, אם כי כמובן שהתשובה לשאלה מה מהן היא המיטבית בשלב זה היא מורכבת (לאמות מידה כלליות על איך צריך לחשוב על השאלה הזו, ראו כאן).

המבחן הראשון של השופט שטיין

איך מגנים על הכללים הבלתי כתובים של המשחק? התגובה הראויה למכתבה של השרה שקד על המשנה ליועץ דינה זילבר

המשפטנים במשרד המשפטים מזוטר ועד בכיר כל הדרך עד היועץ המשפטי לממשלה שרויים עכשיו בדילמה מורכבת שקשורה באופן שבו נכון להגיב למכתבה של השרה שקד בעניינה של המשנה ליועץ המשפטי דינה זילבר. ההתלבטות אכן נראית קשה. מצד אחד דומה שיש הצדקה להגיב באופן נחרץ לשרה שקד שכן המכתב ששלחה מהווה התערבות בוטה וקריאת תיגר לכלל הבלתי כתוב ששומר על עצמאות היועץ המשפטי לממשלה. מצד שני בזמנים הרוגשים הנוכחיים — ומאחר שהכוח הפוליטי של השרה שקד הוא לא לגמרי ברור ולא מן הנמנע שהוא יתגלה בטווח הקצר כמשמעותי — יש לכאורה טעם להימנע מלהגיב בצורה נחרצת ולהרגיע את הרוחות הסערות על מנת למנוע הפסדים משמעותיים נוספים. העובדה שהמשנה ליועץ זילבר מסיימת את כהונתה בקרוב והסגנון החריף שבו (כביכול) נאמרו הדברים שלה מאפשרת גם ליועץ המשפטי לממשלה ולאחרים לכאורה לתרץ שהשתיקה בתגובה היא מתקבלת על הדעת ולא נובעת מאיזו עמדה של נסיגה בשמירה על זקיפות קומתו. כלומר שהמכתב של השרה הוא ״חריג״ לכלל הבלתי כתוב הרגיל שמכבד את העצמאות הייעוצית ולא מהווה קריאת תיגר כללית לגבי אותו הכלל, פשוט משום שההתנהגות של המשנה ליועץ זילבר היתה ״מוגזמת״ (או חצייה של איזה קו).

אני רוצה להציע שמנקודת המבט של מי שמעוניין להגן על הכלל הבלתי כתוב או הנורמה החוקתית אודות העצמאות של מוסד הייעוץ המשפטי, וגם בהנחה (שאני לא שותף לה) שהדברים שהמשנה ליועץ זילבר אמרה הם חריגים ממה שראינו בעבר, אין מנוס במקרה זה אלא להגיב בתקיפות. הסיבה העיקרית לכך היא שקיימים בעיניי סיכויים גבוהים ששתיקה במקרה זה תתרום ליצירה של תקדים שלכל הפחות בטווח הבינוני, ואם לא יתרחשו שינויים דרמטיים בסביבה הפוליטית הכללית, עשוי להתרחב ולהימתח באופן שבסופו של דבר יכול להביא לפגיעה ניכרת באותו כלל בלתי כתוב או נורמה עד כדי גוויעתם הסופית.

כשאנחנו חושבים על הדין הפסוק בבתי המשפט והאופן שבו הוא משתנה אנחנו מפנים את מבטנו דרך קבע לתקדימים והלכות שקובעים השופטים, במיוחד בבית המשפט העליון. אולם תקדימים הם לא רק נחלתם של בתי משפט. גם הפוליטיקה (ובכלל זה הפוליטיקה החוקתית) יש לה תקדימים משלה — מעין אירועים קריטיים שמחדדים איך מתחלקים הכוחות בין השחקנים הפוליטיים השונים, מי רשאי לעשות מה, ובאילו תנאים. וממש כמו שתקדימים בפסיקת בתי המשפט קובעים את האופן שבו המשפט מתפתח כך גם תקדימים פוליטיים כאלה קובעים איך המציאות הפוליטית נראית. אדרבה: נוכח העובדה שיש גבול לקיבולת והיכולת של בתי המשפט לעסוק בכל פריזמה של המציאות הפוליטית והחוקתית בישראל, לא מן הנמנע שהתקדימים הפוליטיים הללו הם חשובים פי כמה וכמה מתקדימיהם של בתי המשפט שבהם אנחנו כל הזמן מתמקדים.

כמובן שיש הבדל בין תקדימים פוליטיים לתקדימים משפטיים. תקדימים משפטיים הם כתובים על הדף והם עשויים להיות יותר ברורים וודאיים. תקדימים פוליטיים לעומת זאת אין להם תמיד קודיפיקציה ברורה — הם צומחים ממציאות יותר דיפיוזית וספונטנית ולא ממערכת היררכית כמו זו של בתי המשפט. כדי להבין מהו התקדים הפוליטי הרלוונטי ומה המשמעות שלו צריך לפנות להרבה יותר מקורות מאשר מה שנדרש מאיתנו לעשות במקרה של תקדימים משפטיים שמאוגדים בפ״ד או — אם עורכיו פספסו — במקומות אחרים שקל יחסית להגיע אליהם. אכן, אלה הם הבדלים של מידה. גם תקדימים משפטיים הם כמובן לא תמיד ברורים לגמרי וצריך לפרש אותם ואפשר אפילו לאבחן אותם. זו המלאכה הרגילה של משפטנים. אולם נראה שאף על פי כן ולמרות הכל יש משהו יותר רגיש ובלתי יציב לפחות ברוב רובם של המקרים בתקדימים פוליטיים.

המכתב של השרה שקד מבקש ליצור תקדים פוליטי כזה. הוא בא על רקע תפישה שעדיין יש לה רגליים (אף כי היא נחלשה במידה מסוימת) שבה היועץ המשפטי לממשלה ונציגיו הם במידה רבה עצמאיים ויכולים להתנגד לעמדות מסוימות של הממשלה, בין היתר באמצעות סירוב לתת ייצוג בערכאות משפט או בכנסת. השרה שקד מנסה מזה זמן ובכל מיני דרכים לשנות את שיווי המשקל הזה והמכתב הזה שלה הוא מעין עליית מדרגה באותם הנסיונות.

אולם המהלך של השרה שקד הוא רק השלב הראשון ביצירת התקדים הפוליטי הרלוונטי. מהותו ופירושו ייקבעו לפי איך שהשחקנים השונים — ובעיקר מי שמתנגד למהותו של התקדים שאותו השרה מבקשת לבסס — יגיבו אליו. הבעיה היא שכל תגובה מהוססת אשר חותרת להרגעה של הרוחות משאירה קצוות פתוחים שמועילים לשרה שקד ומחלישים את הכלל הבלתי כתוב הנוכחי. ההתעכבות על האפשרות לראות באופן שבו המשנה ליועץ דינה זילבר התבטאה כלכאורה בוטה יתר על המידה וחורג מן השורה הראויה כתירוץ להחלשת הווליום משרתת את השרה שקד במהלכיה לשנות את הכלל הבלתי כתוב בדבר עצמאות היועץ. היא מחדדת שהכלל הבלתי כתוב שבעבר היה לכאורה איתן וברור הוא פחות יציב היום ויותר עמום. שאולי היום ובמהלכיה של המשנה ליועץ זילבר אי אפשר היה לחלוטין להפיל את אותו הכלל ולמוטט אותו (שכן האופן שבו נהגה זילבר הצדיק לפעול נגדה ולהחליש אותה גם בעולם שבו הכלל הבלתי כתוב לכאורה שריר); אבל באותה נשימה עצמה היא מגבירה את הסיכויים שמחר או במקרה אחר (וכשהנסיבות הפוליטיות יהיו יותר נוחות) יהיה ניתן אולי לעשות בדיוק את זה ולהשלים את המהלך שאליו מתקדמת השרה שקד.

שימו לב גם שהצלחה מוגבלת וחלקית מהסוג שתיארתי זה בדיוק מה שהשרה שקד חותרת אליו. במציאות הנוכחית הרי היא נעדרת כוח פוליטי מלא למוטט את הכלל הבלתי כתוב. לא כולם בממשלה רואים איתה בעניין זה עין בעין. משרד המשפטים עצמו עדיין משקף במרביתו את הנורמה של הכלל הבלתי כתוב באופן שמעצים את הקשיים שהיא ניצבת בפניהם. בפני השרה שקד ניצבים אילוצים נוספים שנובעים מאופיה הבין משטרי של המציאות הפוליטית בישראל. במצב דברים כזה הכי טוב שהשרה שקד יכולה לבקש זה לעמעם ולהחליש את עוצמתו של הכלל הבלתי כתוב עצמו או ליצור לגביו אי וודאות. וזה בדיוק מה שהשרה שקד תשיג אם לא תהייה במקרה זה תגובה נחרצת מצד משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה.

אכן, אולי עדיף היה שהמשנה ליועץ זילבר לא תפתח את תיבת הפנדורה שאותה היא פתחה בעקבות נאומה בכנסת. בהינתן כוחו הבלתי יציב של המשטר הפוליטי החדש שמבקש לקרוא תיגר על הישן והאפשרות שהעתיד יכריע את המאבק נגד הכוחות שעימם השרה שקד מזדהה (אם כי ההסתברות לכך נראית כאילו היא קטנה מיום ליום), מוטב היה (אולי) להמתין בסבלנות או להיאבק כמה שניתן מבפנים. אבל הנקודה היא שאנחנו חיים בעולם שבו כל זה הוא חלב שנשפך. הדברים כבר נאמרו ונעשו. המהלך על לוח השח בוצע. בשלב זה אין מנוס אלא להתקדם הלאה בהינתן התנאים החדשים שבהם המאבק מתנהל ולא להתכחש להם ולהבין שכל שתיקה בהקשר זה היא בדיוק סוג הניצחון שאליו היתה יכולה לשאוף השרה שקד.

מן הטעמים שכבר ציינתי, האסטרטגיה הזו כמובן כרוכה בסיכון שתלוי באופן שבו הסביבה הפוליטית הרחבה יותר תגיב למהלך יותר לעומתי מצד גורמי משרד המשפטים. יש אפשרות שתגובה כזו תאיץ את ההחלשה של מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. אף שאני לא יכול לשלול שיהיה מי שיחלוק עליי, לדעתי שיווי המשקל הפוליטי הנוכחי הופך את הסיכויים שדבר כזה אכן יתרחש לנמוכים. אבל השאלה היותר רלוונטית למי שחושב שהסיכון הוא באמת ממשי — מה תועלת יש להמשיך לשרת מערכת שזו אכן דינמיקת הכוחות הפוליטית שמאפיינת אותה?

איך מגנים על הכללים הבלתי כתובים של המשחק? התגובה הראויה למכתבה של השרה שקד על המשנה ליועץ דינה זילבר

קנדיד נגד פסקת ההתגברות (תגובה קצרה לפוסט של פרופ׳ כהנא)

אני אוהב חלק מהרעיונות/מהלכים בפוסט הזה של פרופ׳ צבי כהנא (לא את כולם), אבל יש בו בעיה שמזכירה לי את קנדיד של וולטייר. כידוע, קנדיד היה אופטימיסט משום ש-“All is for the best in this best of all possible worlds”. כך גם פרופ׳ כהנא בטור הזה: כל הטיעונים שאותם הוא מציג תומכים לכאורה במסקנה שאליה הוא הגיע לפיה פסקת ההתגברות היא לא אטרקטיבית במשטר החוקתי הישראלי. כמו קנדיד, גם אצל פרופ׳ כהנא הכל לכאורה יוצא לטובה.

אבל הבעיה שנדמה לי שמאפיינת את הפוסט של פרופ׳ כהנא היא שברמה אחת נוספת של מורכבות מגלים שחלק מהטיעונים לא מתיישבים אלה עם אלה. בהתאם, האמונה או האופטימיות הקנדידית של פרופ׳ כהנא שהכל לטובה (במובן זה שכל מה שהוא אומר אכן משרת את הטענה הסופית) מתגלה כבלתי יציבה.

פרופ׳ כהנא למשל אומר שאין הצדקה לפסקת התגברות בתנאים הישראליים שבהם כל כך קל לתקן את חוקי היסוד (מספיק רוב רגיל). אבל בשלב אחר של הפוסט פרופ׳ כהנא גם מכיר בכך שיש נורמה או מציאות שמקשה פוליטית על תיקון חוק היסוד באופן ששומט במידה רבה את הטענה הראשונה (״כרגע, בפועל, לא ניתן לתקן את חוקיסוד: כבוד האדם וחירותו כדי להפר זכויות אדם, גם לא ברוב של 61 חברי כנסת״).

פרופ׳ כהנא קובע עוד שיש סיבה להתנגד לפסקת ההתגברות משום שהיא תהווה ערוץ לשינוי או פגיעה בהסדרים חוקתיים באופן פחות שקוף מזה שהיה מתבקש אילו הדרך היחידה להשיג תוצאה כזו היא תיקון ישיר וברור של חוקי היסוד. אבל ממש אחרי הנקודה הזו פרופ׳ כהנא גם מחדד שהאטרקטיביות של פסקת ההתגברות עבור הגוש הפוליטי הנוכחי (או חלק ממרכיביו) טמונה בכך שהיא משמרת מנגנון לניגוח של בית המשפט העליוןכלומר מהאופן שבו הגוש הפוליטי יקח ויציג את המהלך שמוביל להתגברות בפומבי.

לבסוף, פרופ׳ כהנא טוען שצריך להתנגד לפסקת ההתגברות משום שהיא תנרמל תיקונים חוקתיים לא אטרקטיביים שכן, כלשונו, ״בכל פעם בה ירצה מחוקק מסוים להשתמש במנגנון ויתקל בהתנגדות, הוא יטעים: "אם זה רעיון כל כך גרוע, מדוע כללנו את זה בחוקה"? אבל כמו שהטיעון של פרופ׳ כהנא עצמו מראה לאורכו ולרוחבו של הפוסט, יש אפשרות להשקיף על פסקת ההתגברות כמנגנון שאותו הוא מכנה ״חריגה״במובן זה שחוקים ״מתגברים״ הם למעשה ״חריגה״ מהחוקה עצמה (תמיד או לפעמים) (1). אם פרופ׳ כהנא צודק, נראה לי שהטענה הזו פועלת בדיוק בכיוון ההפוך ומראה איך טענת הנרמול של ״פסקת ההתגברות״ היא הרבה יותר מוקשה (בין היתר כי יש דרך יחסית טובה להיאבק באפשרות הנרמול) (2).

כמו שאמרתי בהקשרים אחריםאין בכל זה כדי לשלול שאיזה מבין המנגנונים או האפקטים שעליהם מצביע פרופ׳ כהנא יתברר כאמיתי ויכול להיות שיש גם דרך ליישב בין הסתירות ולהראות איך כל הטיעונים אכן מביאים לאותה המסקנה. אבל בדיוק שם נראה לי שמצויה הרבה מהעבודה המעניינת שצריך לעשות. בלעדיה, אנחנו נשארים קצת מבולבלים ואבודיםאולי כמו שקנדיד בעצם היה (3). 


(1) לטענה דומה  — אם כי יותר דרמטית במובנים רבים — של פרופ׳ ברק מדינה ראו כאן.

(2) בדיוק מן טעם הזה אני רואה את הפוסט של פרופ׳ כהנא כתשובה הן לעצמו והן לטענות של פרופ׳ מדינה.

(3) אני לא יכול להתאפק מלהדגיש שהבעיה הקנדידית (אם אפשר לקרוא לה כך) נוצרת נוכח השאיפות הנורמטיביות של פרופ׳ כהנא להגיד משהו קונקרטי על הרציות של ההסדר של פסקת ההתגברות בישראל, תוך ניסיון בו זמנית לשמור על רוחב אקדמי ואנליטי ולפרוש כמה שיותר היבטים רלוונטיים לסוגיה עצמה. הלקח האנליטי הכללי אפוא מהפוסט — לגבי הקשיים בעמדה הקנדידית — חל לגבי אנשים שמעוניינים לעשות עבודה נורמטיבית מהסוג הזה באקדמיה (אני, כפי שכתבתי בהזדמנויות שונות, למשל כאן, לא נמנה עמם).

קנדיד נגד פסקת ההתגברות (תגובה קצרה לפוסט של פרופ׳ כהנא)