השופט שטיין כאנטי סוליפסיסט (או: עוד סיבה לפקפק במהפכנותו ״השמרנית״ של השופט שטיין)

מי שעוקב על הבלוג הזה יודע שאחד הקווים המרכזיים שאני אוהב לחדד זה שיש סיבה להטיל ספק בציפיות הגרנדיוזיות שהשופט שטיין יביא איתו מהפכות ״שמרניות״ מבחינת תפישת העולם השיפוטית או מבחינת תפקידו של בית המשפט העליון בסדר הפוליטי הכולל בישראל. בעיניי שטיין מבשר משהו הרבה יותר צנוע מהבחינה הזו ואם בכלל תהא בו מהפכנות אני חושב שהיא תהיה בכיוון אחר ממה שכולם מדברים עליו (כפי שפסיקתו האחרונה בפרשה הידועה בשם ״האישה הבוגדת״ הוכיחה).

אגב מחקר שאני מבצע לטובת מאמר שאני כותב בימים אלה הגעתי במקרה למקור נוסף שמחזק את הטענות שלי ושאני מבקש להציג בקצרה כאן. מדובר במאמר של השופט שטיין שפורסם במהלך השנה הנוכחית ושכותרתו הינה Law and the Epistemology of Disagreements.

במאמר השופט שטיין תוקף את התפישה המקובלת שיש לנו לגבי החלטות משפטיות שמתקבלות על ידי שופטים (המאמר מתעסק גם במושבעים אבל מסיבות ברורות אני מתעלם מהאפשרות הזו לצורכי הפוסט הזה). את התפישה הזו אפשר לכנות סוליפסיזם והמשמעות שלה היא שאנחנו מאפשרים לשופטים לקבל החלטות באופן כביכול יחידני או עצמאי, כלומר כאילו הם המוח היחיד בעולם והם אינם נדרשים להתחשב בהצבעות או בעמדות של השופטים האחרים שיושבים איתם בפאנל או בשופטים שעסקו באותה הסוגיה לפניהם. כך, כשבא תיק מסוים לדיון בפני השופטים אנחנו מניחים שהשופטים צריכים להצביע על התוצאה שלו באופן עצמאי ועל פי מה שכל אחד מהם חושב שמשקף את התוצאה המשפטית הכי נכונה. שופטים אינם צריכים לשנות את דעתם לפי מה שחושבים שופטים אחרים שיושבים עמם בהרכב או לפי מה שאמרו השופטים שבאו לפניהם.

השופט שטיין לעומת זאת טוען שהתפישה הסוליפסיסטית לקבלת החלטות משפטיות היא שגויה. למעשה הוא תוקף אותה בצורה אפילו יותר חריפה: היא עומדת לדעתו בצורה שהיא fundamentally incompatible with rational fact-finding. לשיטת השופט שטיין צריך אפוא לזנוח את הסוליפסיזם השגוי ולהורות לשופטים לקבל החלטות באופן תלוי וכשהם משקללים את ההצבעות של השופטים האחרים שיושבים איתם באותו הרכב (אשר עשויים להגיע למסקנות שונות) ומעדכנים את העמדות שלהם בהתאם (שטיין מכנה את השופטים בהקשר זה epistemic peers). בדומה, כששופטים שוקלים האם להפוך תקדימים שהתקבלו בעבר הם צריכים לתת משקל למספר השופטים שהצביעו לטובת יצירתו של אותו התקדים, כך שככל שהמספר של השופטים הוא גבוה יותר כך צריך להיזהר יותר מלהפוך את התקדים ולסטות ממנו.

שטיין הוא אפוא מה שאפשר לכנות ״אנטי סוליפסיסט״ ואם יש סיבות מספיק טובות להניח שהשופט שטיין ימשיך להיות נאמן לתפישת העולם שהוא החזיק בה כאקדמאי (הסוגיה מורכבת ויש לה פנים לכאן או לכאן, כפי שפירטתי באופן חלקי בפוסט שקישרתי אליו קודם) הרי שהתמונה המתקבלת היא שהשופט שטיין צריך להיות הרבה פחות מהפכני ממה שאולי היה נדמה במבט ראשון. אכן, שופטים מהפכניים שמבקשים לשנות ממה שבא לפניהם צריכים להיות סוליפסיסטיים, ולו באופן חלקי. ואם שטיין דוחה סוליפסיזם שיפוטי נראה שהמהפכנות המשוערת שלו צפויה להיות הרבה יותר מוגבלת (בעיקר לאותם היבטים שבהם הדין הקיים וההלכות הנוכחיות כבר מאפשרות פתחים של שמרנות — כמו שטענתי כאן). כך בכלל אולם כך במיוחד בעולם שבו מרבית השופטים האחרים המכהנים יחד עימו בבית המשפט העליון הישראלי כנראה לא יראו עמו עין בעין לגבי הסוגיות שבהן הוא נחשב כביכול ל״מהפכן״ או שמרן ובשים לב גם לכך שרוב ההלכות שבית המשפט העליון יצר בתחום הציבורי והחוקתי התקבלו פה אחד או ברוב משמעותי (כפי שהמאגר של פסיקת העליון שפורסם לאחרונה מגלה; ראו גם שרשור מעניין בנושא כאן).

בכך כמובן לא די והדברים הם יותר מורכבים. גם בהנחה הלא ברורה מאליה שהשופט שטיין יהא נאמן למה שהוא כתב כאקדמאי, עומדים בפניו כל מיני ״פתחי מילוט״ שיאפשרו לו בכל זאת להיות סוליפסיסט ובהתאם — מהפכן. למשל: בית המשפט העליון אצלנו שונה מבית המשפט העליון האמריקאי שבו כל ההלכות נקבעות בהרכבים של תשעה שופטים ואשר בו התמקד המאמר של השופט שטיין. האפשרות של השופט שטיין להפוך הלכות ופסיקות שנקבעו בישראל על ידי בית המשפט העליון שדן לרוב בסוגיות שבאות לפניו בהרכבים מצומצמים יותר נראית על כן פתוחה באופן שהיא ככל הנראה לא פתוחה לשופט שדוחה סוליפסיזם בארה״ב. זאת ועוד: הטיעון של השופט שטיין דוחה סוליפסיזם שיפוטי רק באותם מקרים שבהם הסוגיות המשפטיות מערבות עניינים של עובדה והן לא נורמטיביות או מה שהשופט שטיין מכנה באותו המאמר ״אוטוקרטיות״ (החלטה אוטוקרטית לפי השופט שטיין היא הכרעה המבוססת על יסוד מיהותו של המחליט והסמכות שלו להחליט, כמו מצבים שבהם שופטים מכריעים בסוגיה בשל היותם שופטים). בהתאם, אם השופט שטיין רואה בעמדות של השופטים שחברים עמו להרכב או שביססו את תקדימי העבר כעמדות שמבוססות על הערכות נורמטיביות או על תפישה אוטוקרטית — הרי שסוליפסיזם, גם לשיטתו של השופט שטיין באותו מאמר, הוא מותר.

על פני הדברים, אפשר לחשוב שהפתחים הללו שמניתי הם כל מה שצריך כדי להבטיח שהשופט שטיין יהיה מהפכן במובנים הרלוונטיים (למשל משום שהוא יוכל בקלות לאפיין פסיקה אקטיביסטית כסוגיה נורמטיבית או אוטוקרטית שלגביה סוליפסיזם הוא כאמור לגיטימי לשיטתו). ואולם, בעולם שבו הרבה מן ההכרעות שמגיעות לבית המשפט העליון בישראל בכל זאת מערבבות סוגיות עובדתיות, נראה לי שהאנטי סוליפסיסטיות של השופט שטיין בכל זאת תוכל להוכיח את עצמה מגבילה. לכל הפחות, היא תפעל ״לייקר״ את העלויות של השופט שטיין להיות מהפכן שכן הוא יצטרך להשקיע משאבים אינטלקטואליים שנראים לי לא זניחים בשביל להבחין בין ההיבטים שלגביהם סוליפסיזם הוא מותר ובין אלו שלגביהם הוא אסור.

בקיצור, עוד הערת אזהרה לגבי ההערכות הגרנדיוזיות מן השופט שטיין (1).


(1) למען ההגינות חשוב לציין שהערת האזהרה הזו חלה לא רק לגבי התיזה שהשופט שטיין יהיה שופט שמרן ויביא לצמצום בכוחו ובתפקידו של בית המשפט אלא גם לגבי התיזה שלי לפיה הוא אולי יהיה מהפכן בכיוון מעין ליברטריאני. במובן זה האנטי סוליפסיסטיות של השופט שטיין מחזקת את הטענות הקודמות שלי בהיבט אחד אבל מחלישה אותן בהיבט אחר.

השופט שטיין כאנטי סוליפסיסט (או: עוד סיבה לפקפק במהפכנותו ״השמרנית״ של השופט שטיין)

יצירה של תקדימים פוליטיים כאקט של ניווט בין סקילה וכריבדיס (בעקבות מירב ארלוזרוב על ״הכישלון״ של איילת שקד)

אני לא מסכים עם ההערות היותר נורמטיביות שכלולות בו, וגם לא עד הסוף משוכנע (בשלב זה) שהפרשנות המוצעת לאירועים שהוא מתאר היא היחידה האפשרית, אולם הטור הזה שטוען שהשרה שקד למעשה נכשלה בניסיון שלה לכרסם בצורה משמעותית בכלל הלא כתוב המגן על עצמאותו של הייעוץ המשפטי לממשלה הוא טור סופר מועיל ומעניין (כרגיל אצל מירב ארלוזרוב). הוא גם מראה יפה מספר מכניזמים אפשריים שמשפיעים על היווצרות או אי היווצרות של תקדימים פוליטיים חוקתיים שמשנים מכללים בלתי כתובים שנהגו בעבר, כמו התקדים שניסתה השרה שקד ליצור בקשר עם הכלל בדבר מעמדו העצמאי של היועץ המשפטי לממשלה.

חלק מן המכניזמים קשורים לעובדה שהיתה בסופו של דבר תגובה נגדית יחסית חזקה ואגרסיבית כלפי המהלך של השרה שקד, בין היתר מצד היועץ המשפטי לממשלה, אשר הפנים היטב, גם אם באיחור מה, מה המשמעות של שתיקה או עמימות במקרה זה (לפירוט נוסף בדבר החשיבות של סוג התגובה ועצימותה ראו הפוסט שלי כאן).

חלק אחר קשור לעובדה שלמרות שהשרה שקד מתנהלת בדרך כלל בצורה פוליטית מתוחכמת מאוד, במקרה זה היא דווקא הפגינה חוסר כישרון פוליטי משווע ונכנעה לחמימות מוח (ורוח), בין שלה עצמה ובין של יועציה הנאמנים בלשכתה או בארגונים חיצוניים שונים כמו ארגון קהלת (שנראים — אם יורשה לי רגע של ״פסיכולוגיה בגרוש״ — חמומי מוח באופן כללי).

אכן, כפי שמציעה ארלוזרוב, לא מן הנמנע שהעקשנות של השרה לקחת את המאבק נגד זילבר עד הסוף במקרה זה גרמה לה להצטייר בצורה מצחיקה והציגה את המאבק שלה כמגוחך, בין היתר משום שהיא התייצבה לדיון בעניין שלא הבינה בו בעצם כלום; משום שהוועדה הפרלמנטרית שבפניה היא הופיעה הינה ככלל לעומתית כלפיה (בין היתר מאחר שהיא מובלת על ידי מפלגה מהאופוזיציה ובשל כך שפועלה במושבים האחרונים של הכנסת משמיע, בניגוד לשקד, תמיכה בעצמאות של הפקידות הציבורית); ומשום שהיא הגיבה באופן מופרז לאמירות סופר טכניות וצרות שהציגה המשנה ליועץ זילבר בדיון על רפורמה בענף החלב. במצב דברים זה, כל הסיפור נראה, כמו שמדגישה ארלוזרוב, לא יותר מאשר בזבוז זמן מיניסטראלי — שהשרה שקד  כל כך משתדלת להדגיש בהקשרים שונים כמה הוא צריך להיות יקר ואפקטיבי (בהדגישה משילות, ממשלה קטנה וכיו״ב) — ורק הוביל להזדמנויות משמעותיות יותר להצגת התיזות של המתנגדים למהלכים שאותם השרה מבקשת להוביל.

יש כמובן גם אינטראקציה בין סוגי המכניזמים, כפי שמרמזת ארלוזרוב בצדק: אלמלא ההקצנה בעמדה של השרה שקד במקרה זה, בהחלט ייתכן שהיועץ המשפטי לממשלה היה בעצמו מגיב בצורה יותר נרפית ולא עומד על רגליו האחוריות כפי שהוא אכן עמד (יש לנו סיבות טובות ממקרים קודמים להאמין שזה אכן המצב).

כל זה הוא כמובן מעניין ברמה הפרטנית של העניין עצמו. אולם מה הלקח בר ההכללה מכל זה למקרים נוספים שבהם נראה ניסיון לייצר תקדימים פוליטיים שמבקשים לשנות את כללי המשחק?

לקח ראשון הוא כמובן שיש בכל הסיפור של ניסיון ליצור תקדימים וסטייה מכללים בלתי כתובים הרבה חשיבות לאלמנט המזל וחשיבות לקונטקסט. אבל מעבר לכך, לקח אפשרי נוסף מן העניין שיש משהו בדינמיקה של תקדימים פוליטיים ויצירתם (או שינויים) שמצריך במקרים רבים את הכישרון הנדיר של לדעת לנווט בין סקילה לכריבדיס. כלומר, שמי שמבקש ליצור תקדימים פוליטיים חדשים נדרש מצד אחד להיות אגרסיבי מספיק בניסיון שלו להפר את הכללים הבלתי כתובים הקיימים; אבל מצד שני האגרסיביות בהקשר זה צריכה גם להיות באותה הנשימה מוגבלת ומרוסנת. זאת, על מנת שלא לעורר תגובת נגד חזקה יותר מידי ומשום שהקונטקסט עלול לצייר את האגרסיביות כבלתי אמינה או את הנוקט בה כבלתי כשיר (במובן של incompetent).

מהיבט זה, השרה שקד הצליחה להביס את המפלצת סקילה אבל נפלה ישר למלתעותיה של הכריבדיס.

נוכח כשרונה הפוליטי הרב של השרה שקד שאותו היא הוכיחה ביותר מהזדמנות אחת, לא מן הנמנע שהיא תלמד מהר את הלקח ותיישם אותו בעתיד. מה שיהיה מעניין לראות הוא האם מי שמבקש להתנגד לה יפעל אף הוא באופן דומה ויפנים את הדרוש הפנמה. זאת, כדי להבטיח שכריבדיס תמיד תחכה לשרה שקד בצעדים הבאים.  

יצירה של תקדימים פוליטיים כאקט של ניווט בין סקילה וכריבדיס (בעקבות מירב ארלוזרוב על ״הכישלון״ של איילת שקד)

מנהגים חוקתיים: השאלה החסרה

קראתי בעניין את הטור הזה שטוען שמעמדו העצמאי של היועץ המשפטי לממשלה עולה כדי מינהג חוקתי. אני מודה שמהזווית שלי התשובה לשאלה הזו נראית יותר מורכבת ממה שהטור טוען. כך, למשל, אני נוטה להבין את הרקורד ההיסטורי שעליו נסמך כותב הטור בצורה פחות חד משמעית ממה שהוא מציע (1). אני גם ספקן יותר לגבי הניתוח בסוגיית ה״תודעת חיוב״ — מונח שמה שיוצקים לתוכו ואיך מוכיחים את קיומו יכולים להיות שנויים במחלוקת. לדוגמה: האם זה מספיק לצורך הקביעה שהתגבשה ״תודעת חיוב״ שלאורך השנים גורמים שונים קיבלו עליהם את הפרקטיקה שטוענים לגביה שהיא הפכה למנהגית פשוט משום שהם חששו מסנקציות חברתיות או אחרות אם הם יתעלמו מן הפרקטיקה? והאם תודעת חיוב קמה במצבים שבהם הציות לפרקטיקה שירת את האינטרסים של הגורמים הרלוונטיים או שהיא פשוט לא הפריעה להם יותר מידי? אם כל זה מספיק, אז אולי באמת הסיפור שמספר לנו כותב הטור הוא משכנע או לפחות קל. אבל מה אם בעצם מה שצריך להוכיח זה קבלה או הפנמה יותר ״עמוקה״ של המינהג על מנת לבסס קיומה של תודעת חיוב במובנים הרלוונטיים? במקרה כזה הטענות של כותב הטור נראות הרבה יותר מסובכות ומוקשות (2).

הקשיים השונים שמצאתי בטור בהקשר זה מזכירים לי במידה רבה מחשבות שהיו לי כשקראתי טור אחר שפורסם אף הוא בבלוג של ICON-S ישראל ואשר טען כי מינוי נשיאת בית המשפט העליון על פי שיטת הסניוריטי עלה בעצמו לדרגה של מינהג או מוסכמה חוקתית (גם שם היה נראה לי שהניתוח בשאלת ״תודעת החיוב״ עושה לעצמו חיים מאוד קלים, בין היתר).

מכל מקום, אני לא כותב כאן כדי להצביע יותר ממה שעשיתי על החולשות שאני מזהה בטיעון בטור — עניין שאני לא משוכנע שעוזר לפרויקטים פוליטיים שאני סימפטטי להם (3). במקום זאת אני רוצה להצביע על נקודה אחת שחסרה בניתוח שמוצע באותו הטור (וגם של הטור המוקדם) ושיש לה לדעתי השלכות יותר כלליות לתיאוריה חוקתית, הן באופן כללי והן במיוחד בישראל בימינו.

והנקודה היא זו: נניח שכותב הטור צודק שהתגבש נוהג חוקתי בעניין עצמאותו של הייעוץ המשפטי לממשלה מכל הטעמים שאותם הוא מונה. כל זה לא שולל את האפשרות שהנוהג הזה — אף שהתגבש בעבר —  השתנה והוא כבר לא בתוקף היום. הרי לגבי כללים אחרים במשפט אין לנו ספק שהם יכולים להשתנות. פסיקה יכולה להיהפך על ידי הערכאה המתאימה; חוקה יכולה להיות מתוקנת או מוחלפת לחלוטין (לפחות באותם חלקים שלה שהם כביכול בלתי ״נצחיים״); חקיקה יכולה להיות מבוטלת או מוחלפת בחקיקה אחרת; וכך גם לגבי תקנות, הנחיות מינהל ונורמות משפטיות אחרות.

לא נראה שיש הצדקה להבחין בהקשר זה בין מנהגים חוקתיים ובין כל אותן הנורמות האחרות שאותן מניתי. למעשה, בהרבה הקשרים אחרים אנחנו מכירים בכך שנורמות שכביכול היו בעבר מנהגים חוקתיים אכן השתנו, ולפעמים אפילו באופן רצוי ולגיטימי (תחשבו למשל על הנורמה שהיתה בעבר לפיה לתפקיד שר הביטחון ימונה רק מי שבעברו היה חלק ממערכת הביטחון או על הנורמה שמינוי שופטי בית המשפט העליון היה רק של מי שיש לו זיקת מגורים חזקה לישראל, לפחות בשנים האחרונות, אם כי כמובן שכל אחד ישקיף בצורה אחרת על רציות השינויים).

אם אני צודק בכל זה, נראה שטענה פתוחה שעומדת לרשותם של מי שאינם משקיפים בעת הזו על תפקידו העצמאי של היועץ המשפטי לממשלה והמערך שהוא עומד בראשותו באורח אוהד היא שגם אם היה בעבר מינהג חוקתי כזה (כמו שטוען כותב הטור), המנהג היום כבר לא תקף או שהוא פשוט השתנה. על פי הטענה האפשרית בהקשר זה, אולי הסדר הפוליטי הקודם חי בשלום עם מנגנון ייעוץ עצמאי; אולם הסדר הפוליטי החדש שמבקש להרים ראשו היום אינו רואה עין בעין עם הסדר הפוליטי הקודם את השותפות עם הייעוץ המשפטי לממשלה ומבקש לשנות את מערך הכוחות. יתירה מזו: הטענה יכולה להיות שהוא רשאי לעשות כן בדרכים שונות שהרי מנהגים חוקתיים — כמו נורמות משפטיות אחרות — יכולים אף הם להשתנות. למעשה יכולה להישמע הטענה שבפעולותיה של השרה שקד היא מבטאת דחייה של המינהג הרלוונטי באופן שיטתי. התנהגות זו היא עצמה מראה שהמינהג כבר לא תקף.

עכשיו כמובן שזהו לא סוף הסיפור. כשם שבפני מתנגדי העצמאות הייעוצית פתוחה האפשרות לטעון שהמנהג החוקתי הקיים השתנה, תומכיו יכולים מן העבר השני לטעון שדבר לא השתנה ושהמנהג עודנו שריר וקיים. שההתנהגות שאנחנו ראוי היום למשל מהשרה שקד היא בגדר הפרה של המינהג ולא ביטוי לשינוי שלו.

אבל איך בעצם מכריעים מחלוקות כאלה? איך יודעים מתי מנהגים משתנים ומתי הם נשארים במקום?

הטור מניח אולי שהתשובה הרלוונטית צריכה להיות מוצגת במישור הנורמטיבי (4). כלומר שמאחר שלשיטת כותב הטור יש הצדקה למנהג גם בתנאים הפוליטיים הקיימים היום מראה שהמנהג לא השתנה או לא יכול להשתנות תחת אותם התנאים. אבל נדמה לי שתשובה מהסוג הזה היא מוגבלת במקרה הטוב. אף שאולי ההיבט הנורמטיבי הוא הכרחי — הוא עדיין לא מספיק. הבעיה העיקרית היא שמענה שמתמקד אך ורק במישור הנורמטיבי לא נותן מענה לסוג הנורמה עצמה ולטיבה המנהגי. במילים אחרות: כדי לטעון שיש נורמה מנהגית צריך גם להגיד משהו על ההתנהגות של השחקנים השונים בעולם ועל האופן שבו הם פועלים או מקבלים על עצמם את הפרקטיקה (ולא רק על האטרקטיביות שלה בעיני המתבונן מן הצד).

הבעיה היא שהמלאכה בהקשר זה היא קשה. בעוד שלגבי משפט פורמלי עלי ספר יש לנו ״כללי זיהוי״ ברורים בדבר האופנים שבהם הוא יכול להשתנות, לא כך לגבי משפט בלתי פורמלי ונורמות כמו מנהגים ומנהגים חוקתיים בפרט. שם אנחנו פועלים נכון להיום על בסיס ניחושים או אינטואיציות או טיעונים נורמטיביים, שזה מטעמים שכבר ציינתי לא נראה ממש מספיק.

אולי בעבר כל זה לא עלה כדי חסר תיאורטי חמור. אלא שהיום הדברים שונים, בפרט בישראל. ככל שהזמן עובר נראה שעוד ועוד אנשים נמשכים להציג חלק מהפרקטיקות שאפיינו את המשטר הפוליטי הקודם בישראל כ״מנהגים חוקתיים״ וזאת על מנת לנסות לבצר את אותן הפרקטיקות מפני אפשרויות שחיקה שונות שלהן. הטור הנוכחי והטור המוקדם ב-ICON-S ישראל הם כמובן עדויות ברורות למגמה הזו, ויש עוד.

במציאות כזו, נדמה לי שטוב נעשה אם נתחיל להשקיע את המאמצים האינטלקטואליים שלנו בשאלה החסרה ולפתח כללים שיסייעו לנו לנתח מנהגים חוקתיים ושינויים בהם. ויפה שעה אחת קודם (5).


(1) חשוב להבהיר: אני לא חושב שיש בעיה עקרונית בקריאה ההיסטורית הזו שמציע הטור במונחים פנימיים למשפט עצמו. בעיניי, ובניגוד לעמדה שאני חושב שבסופו של דבר עולה למשל מהמאמר הזה של ד״ר יאיר שגיא (המאמר לא לגמרי ברור בנקודה הזו, ולכן אני בכל זאת קצת מהסס), צריך לשפוט את השימוש בהיסטוריה במשפטים על פי סטנדרטים שונים לחלוטין מהשימוש שעושים בה באסכולה ההיסטורית עצמה (ובמילים אחרות: במשפטים דיוק היסטורי עובדתי זה לא מה שחשוב). ההערה שלי על זה שהסיפור ההיסטורי לא משכנע אותי נובעת אפוא מהאופן שבו אני משקיף על טיעונים משפטיים בצורה חיצונית ואין לי עניין להשתתף בהם כשחקן פנימי (במובן זה אני מרגיש בנוח לשפוט טיעונים מהסוג שמקדם כותב הטור בסטנדרטים דומים להיסטוריון, אם כי אני בהחלט מודע שזה לא הסטנדרט שמשפטנים שמשחקים את המשחק הפנימי צריכים להעריך את הטיעון הרלוונטי).

(2) לעניין זה ראו ההבחנה בין מחויבות ״עבה״ ו״צרה״ לנורמות חוקתיות כמו מינהג, במאמר בקישור שכאן.

(3) למרות שאני חושב שנוכח נקודת המבט החיצונית שאני מאמץ לא צריכות להיות השלכות פוליטיות משמעותית לדברים שאני אומר, כאן אני בכל זאת מבטא ערנות לביקורת שהשמעתי כלפי גורמים אחרים ולאפשרות של הביקורת הזו להיות מושמעת כלפיי.

(4) הנחה נוספת — אולי לא מודעת — יכולה להיות שלמתנגדי עצמאות הייעוץ המשפטי אין עניין אמיתי לטעון שהיה בעבר מינהג שהשתנה. הם, להבדיל, נמשכים לטענות לפיהן מלכתחילה לא היה מינהג כזה, כפי שהטור הידוע של עוזר השרה עו״ד גיל ברינגר ממחיש היטב. מהיבט זה, השאלה שאני מזהה כחסרה היא אמנם כזו, אבל אין לה השלכות פוליטיות של ממש (וממילא אולי לא צריכה לעורר את האנרגיות האינטלקטואליות שאני קורא להן).

(5) לניסיון מינימלי וראשוני שלי שאני מקווה עוד לפתח בהמשך, ראו כאן.

מנהגים חוקתיים: השאלה החסרה