שלוש היפותזות על אביחי מנדלבליט [או: למה מנדלבליט מתנהג (אולי) כמו שוטר ויקטוריאני]

כפי שכולם יודעים, היועץ המשפטי מנדלבליט עמד על רגליו האחוריות וסירב להגן על חוק ההסדרה בבג״ץ חרף עמדת הממשלה והכנסת ובכך הוא ביקש להגן על זכויותיהם של הפלסטינים בקרקעות פרטיות בשטחים מפני סמכויות ההפקעה הנרחבות שביקשה הכנסת לעגן באותו החוק. יחד עם זאת, מדיווחים שונים שמגיעים אלינו עולה כי היועץ מנדלבליט נאות להגן במקרים מסוימים על עמדות שנראות מבחינה עניינית בכלל לא רחוקות ממה שקבוע בחוק ההסדרה, כלומר עמדות שבהחלט מאפשרות למדינה להשתלט על קרקעות פרטיות פלסטיניות בשטחי איו״ש. כך, למשל, בעיתונות מדווח שהיועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט ״מקדם תכנית להשתלטות על קרקעות פרטיות [של פלסטינים] שהוגדרו בשוגג כאדמות מדינה מתוקף צו צבאי״. בדיווח נוסף צוין כי היועץ אישר לתפוס קרקע שהמדינה התחייבה בעבר להשיב לאחר שהיא הכירה בכך שמדובר בקרקע פרטית של פלסטינאים. 

מה מסביר את התנהלותו של היועץ מנדלבליט בהקשר זה? למה בעניין העתירות נגד חוק ההסדרה קידם היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט עמדה נגדית לעמדת הממשלה אשר מסרבת להכיר בתוקפו של החוק, ואילו בעמדות האחרונות שציינתי קודם מנדלבליט לעומת זאת מתיר לממשלה להשתלט על אדמות פרטיות של פלסטינים באיו״ש במסלולים שמעבר לחוק?

אני רוצה להציע להלן שלוש היפותזות אפשריות שנראות לי סבירות בעניין זה. ההיפותזה הראשונה היא היפותזת חשבון הבנק המוסרי; השניה היא היפותזת ההון הפוליטי המוגבל; והשלישית היא היפותזת ״הפשרה הוויקטוריאנית״. מבחינה לוגית, כל אחת מן ההיפותזות הללו ״מספיקה״ כשלעצמה לצורך ההסבר של ההתנהגות (אף כי לא מן הנמנע שההנחות ביסודן מתקיימות במקרה זה כולן, או חלקן, יחד). כמו כן, כל אחת מן ההיפותזות הללו קשורה בעמדה שהציג היועץ מנדלבליט בעניין העתירות לבג״ץ לגבי חוק ההסדרה אולם, מטעמים שעליהם אעמוד בסוף הפוסט כאן, כל אחת מהן מאירה את היועץ המשפטי מנדלבליט באור אחר.

היפותזת חשבון הבנק המוסריבשנות ה-90׳ טענו שני פסיכולוגים (במאמר שאחר כך הקנה להם שם עולמי) כי הסבירות שאנשים יתנהגו בצורה אתית בעתיד קשורה במידה לא מבוטלת ל״רקורד״ האתי שלהם מן העבר. מי שצבר בעברו הרבה התנהגויות אתיות — מייחס פחות חשיבות לצורך/חובה להתנהג בצורה אתית גם בעתיד, והפוך: מי שהתנהג בעברו בצורה לא אתית שם פרמיה גבוהה יותר על התנהגות אתית עתידית. אפשר לחשוב על זה כמו חשבון בנק: התנהגות אתית עקבית לאורך זמן הופכת אותנו לבעלי יתרת זכות גבוהה שמפחיתה, בהתאמה, את התועלת שאנחנו מניבים מהתנהגות אתית ומן הצורך שלנו להמשיך ולהגדיל את ״הכספים״ בחשבון הבנק המוסרי שלנו. להבדיל, התנהגות בלתי אתית בעבר רושמת יתרת חובה בחשבון הבנק שלנו ומתמרצת אותנו להתנהג בצורה אתית בעתיד כדי לצאת מן ״האוברדאפט המוסרי״ שאנחנו שרויים בו.

אפשרות סבירה היא שהיועץ מנדלבליט מרגיש שיש לו בנקודת הזמן הנוכחית יתרה כביכול יפה בחשבון הבנק המוסרי שלו, לאחר שהוא עמד על שתי רגליו האחוריות והגיש עמדה נוגדת ונוקבת לעמדת הממשלה לגבי חוק ההסדרה ואף סירב לייצגה בבג״ץ. היתרה היפה מצדיקה בתורה, אם מיישמים את התיאוריה שאותה תיארתי קודם, התנהגות פחות זהירה ולוחמנית מצדו של מנדלבליט בעניינים אחרים שעשויים להתבטא באותו ״סעיף״ של חשבון הבנק (אפשר לקרוא לו, לצורך העניין, סעיף ״איו״ש״) או, בניסוח מעט אחר, נותנת לו רישיון לנהוג בצורה פחות עקשנית נגד ״הלקוחות״ שלו בממשלה לגבי עניינים הקשורים בסעיף זה. העמדות שגיבש מנדלבליט באותם עניינים הם, אם כן, התוצאה של היתרה הגבוהה של היועץ המנדלבליט בחשבון הבנק המוסרי שלו אשר חש כי הוא עשה את שלו והוא יכול להימנע כעת מלפעול ללא לאות להשיג רווחים נוספים ולהגדיל את היתרה.

כדי לתת מוטיבציה נוספת להיפותזה הזו אפשר לציין כי תיזה דומה עומדת ביסוד הסבר שנתן רביב דרוקר בעבר להתנהגות של השר משה כחלון ולסיבה שבעטיה הוא דווקא בחר לתמוך בחוק ההסדרה (הטענה של דרוקר היתה למעשה שכחלון צבר יתרה יפה בחשבון הבנק המוסרי שלו עקב העמדה הקונסיסטנטית שלו להגן על בית המשפט העליון, ושיתרה יפה זו היא שמאפשרת לו לנהוג בצורה בלתי מוסרית לכאורה בעניין חוק ההסדרה ולתמוך בו).

היפותזת ההון הפוליטי המוגבל: אף שאוהבים לדבר על בתי משפט ועל היועץ המשפטי לממשלה כמוסדות שקונים את כוחם ומעמדם מכובד התפקיד והאחריות שהם ממלאים, צופים מתוחכמים יודעים שהאמת היא רחוקה בהרבה מהתיאור האידילי הזה. בתי משפט והיועץ המשפטי לממשלה הם חלק מהמערכת הפוליטית הכללית הסובבת אותם ולכן נדרש הסבר פוליטי לתפקודם. אחד ההסברים הפוליטיים הללו הוא שהן לבתי משפט והן לגופים משפטיים אחרים יש הון פוליטי ומוסדי מוגבל לפעול בצורה עצמאית ולפסוק בניגוד לגורמים המחזיקים בכוח. במילים אחרות: בתי משפט או יועצים משפטיים לממשלה יכולים לפגוע או לפעול נגד הכוחות הפוליטיים הדומיננטיים רק עד מה שאפשר לכנות רמת סיבולת מסוימת — שלאחריה הם מצויים בסיכון להמשך תפקודם העצמאי, עומדים בפני אפשרות החלפה, או חשופים לאפשרות שיימנעו מלערב אותם בהחלטות רלוונטיות. 

על רקע זה, הסבר אפשרי לעמדות הנוכחיות של היועץ מנדלבליט הוא שבעמדה הלעומתית שהוגשה מטעמו לבית המשפט העליון בעתירת חוק ההסדרה, ועל אחת כמה וכמה בכך שהוא סירב לייצג את המדינה בהליך זה, הוא למעשה מיצה או בזבז את ההון הפוליטי שלו בתחומי איו״ש (או, לחלופין, שהוא סבור שמוצה הון פוליטי במישור זה). העמדות הנוכחיות והמתירניות שלו הן למעשה האופן שבו היועץ מנדלבליט ממיר או עושה trade off בין המשך תפקודו העצמאי בשוליים אחרים של הפעילות שלו והמשך ההתעקשות להציג עמדה נוגד בחוק ההסדרה ובין סיפוק עמדות מתירניות (ובעייתיות לכאורה) לממשלה, ובפרט לשרת המשפטים איילת שקד.

היפותזת ״הפשרה הוויקטוריאנית״: נהוג לעיתים לתאר את התקופה הוויקטוריאנית כתקופה פרדוקסלית שבה התנהגות בלתי מוסרית היתה ״נסבלת״ מבחינה חברתית כל עוד התנהגות זו היתה נשמרת בסוד: ״so long as the social fabric was preserved, it did not matter if vice continued to exist beneath the surface״.

ברוח זו, את התנהלותו של היועץ מנדלבליט אפשר לראות כאכיפה של הפשרה הוויקטוריאנית שהתגבשה לאורך השנים סביב מדיניות הממשלה ביחס לשטחי איו״ש וההתיישבות באיו״ש. הבעיה העיקרית בחוק ההסדרה היא לא במהות שלו והעובדה שהוא מאפשר ליטול קרקעות פרטיות של פלסטינים. הבעיה בהקשר זה היא באיך חוק ההסדרה מבקש לעשות את זה. חוק ההסדרה הוא כל כך בוטה וברור בכוונות שלו ובמדיניות שאותה מבקשת הממשלה להשיג באמצעותו, שקל ולמעשה חובה היה על היועץ מנדלבליט במקרה זה להתייצב בצד מי שמבקשים לבטל את החוק על מנת לאכוף את תנאיה של הפשרה שמכתיבה כי דברים מסוג זה לא עושים בצורה כל כך מובהקת וברורה. הצניעות הויקטוראינית של תקופתנו והפשרה שהתפתחה בהקשר זה כביכול מחייבות להתנגד לחוק הזה. לעומת זאת, ההחלטות הקונקרטיות שאותן מאשר היועץ ואשר נעשות בדרכים אחרות זולת חוק ההסדרה מכבדות בעיקרו של דבר את הפשרה הוויקטוריאנית של ימינו אנו. לא מדובר בהחלטות שנעשות בצורה גורפת, מובהקת ובוטה, אלא יותר בעקיפין, בדרכים נקודתיות יותר, בעילות שונות (חלקן יותר קונקרטיות חלקן יותר עמומות) ואשר כוללות עוגנים פרוצדורליים שונים.* 

אז איזו מבין ההיפותזות חלה בענייננו? כולן? חלקן? רק אחת מהן? קשה לדעת.

אולם מה שכן אפשר להגיד בשלב זה הוא הדבר הבא: אף ששלוש ההיפותזות שעליהן הצבעתי עשויות לחול בענייננו כולן, השאלה איזו מהן אכן חלה במקרה זה משנה לאופן שבו צריך להעריך את היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט. אם אחת מן ההיפותזות הראשונה או השניה חלה בענייננו, או שתיהן גם יחד, הרי שהשאלה העיקרית שיש להשיב עליה מנקודת מבטם של המתנגדים להמשך המדיניות של הממשלה בשטחי איו״ש הינה האם היה נכון לבזבז את ההון הפוליטי של היועץ על ההחלטה להתנגד לעתירות נגד חוק ההסדרה או לייצר את התנאים שיאפשרו ליועץ להשקיף על החלטתו בהקשר זה כ״יתרת זכות״ בחשבון הבנק המוסרי שלו (מה שאפשר להגדיר כ״הון פסיכולוגי״). כך, למשל, מנקודת המבט של מי שחושב, כמוני, שחוק ההסדרה משקף הסדר שלקואליציה הפוליטית הדומיננטית אין עניין אמיתי בו ושהוא צפוי על כן להתפוגג ברמה הפוליטית מעצמו (ללא מעורבות של בית המשפט או היועץ) לכל הפחות בטווח הבינוני (לא בוודאות אבל לפחות בסבירות בלתי מבוטלת) אזי התשובה היא ככל הנראה שלילית. מי שלעומת זאת סבור אחרת בהקשר זה, עשוי להשקיף על ההחלטה של היועץ מנדלבליט בענייננו כהחלטה נכונה וראויה.

אם לעומת זאת מה שמסביר את ההתנהגות של היועץ מנדלבליט הוא ההיפותזה השלישית ולא זו הראשונה או השניה — אזי אביחי מנדלבליט מסתמן כמי שמתפקד, לכל הפחות במקטע זה של הפעילות שלו, בצורה דומה לאופן שבו אני מדמיין שפעלו שוטרים ושופטים בתקופה הוויקטוריאנית (ראו , לשם ההמחשה, האילוסטרציה למטה). אבל כמו שהיסטוריונים דיווחו לגבי התקופה הויקטוריאנית: לא מן הנמנע שהאכיפה המדוקדקת של הפשרה הוויקטוריאנית באותה תקופה עיכבה את התפתחות האנושות ואת האפשרות לעשות אינטגרציה יותר משמעותית בין חלקיה של החברה. מהיבט זה, דווקא אי אכיפה של הפשרה היה יכול להביא, על פניו, לתנאים שמייצרים התמודדות בריאה יותר בסופו של דבר עם מורכבויותיה של ההתנהגות האנושית ולהקים תנאים של חברה יציבה ושוויונית יותר.

ואף שלא מן הנמנע שגורמים משפטיים שונים ויועצים משפטיים לממשלה עוד הרבה לפני כהונתו של היועץ המשפטי מנדלבליט שימשו, כמוהו, כשוטרים ויקטוריאנים של הפשרה שהתגבשה ביחס לשטחי איו״ש, אף אחד מן היועצים הללו לא נתקל במהלך כהונתו במעשה כמו חוק ההסדרה שמאתגר את הפשרה. והשאלה הקשה היא האם הבחירה של היועץ המשפטי מנדלבליט לעמוד ולאכוף את תנאיה של הפשרה בהקשר זה היא בהכרח היתה הבחירה הנכונה, והאם לא היה נכון להפר את הפשרה הויקטוריאנית ובדרך זו בתקווה להתחיל לייצר את התנאים לשינוי טיבה ואופיה של הפשרה

 


* יש מי שיטען שהדרך הנכונה לתאר את המציאות כאן היא לא כ״פשרה ויקטוריאנית״ אלא כהתעקשות מצד היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט על קיומם של הסדרים יותר מידתיים בהשוואה לחוק ההסדרה. לכך יש להשיב בשניים: ראשית, עיון בעמדת המדינה בעתירות נגד חוק ההסדרה מעלה רשימה של מסלולים לא מעטים שמכוחם ניתן יהיה על פי עמדת היועץ המשפטי לממשלה לאפשר בעיקרון הסדר של שימוש בקרקעות פרטיות של פלסטינים ואף שחלק מן המסלולים נראים אולי על הנייר יותר מוגבלים — חלק מהם לא מוגבלים באותו האופן כך שקשה במכלול לראות מה מהם הוא אכן יותר מידתי. שנית, העובדה שעמדת היועץ מביאה לאכיפה (אולי) מידתית יותר אינה שוללת את האפיון של המצב כ״פשרה ויקטוריאנית״. גם הויקטוריאנים נאלצו לשלם מחירים ובראשם הצורך לשמור על ״החטאים״ שלהם כביכול בסוד ולא בכיכר העיר.

שלוש היפותזות על אביחי מנדלבליט [או: למה מנדלבליט מתנהג (אולי) כמו שוטר ויקטוריאני]

בית משפט כמשת״פ עם קואליציה מרשעת – על העתירות נגד חוק ההסדרה

בעקבות הפרסומים על כך שהיועץ המשפטי לממשלה הגיש עמדה נוקבת הקוראת לבית המשפט לבטל את חוק ההסדרה בהיותו בלתי חוקתי (ראו למשל כאן), אני שב ומפרסם את ההצעה שלי ממזמן לגבי הדרך שבה צריך לנהוג בית המשפט במקרה זה ולאופן שבו הוא לדעתי צריך לדחות את העתירות נגד החוק כולן.

למען הנוחות, אני מציג את ההצעה אפילו במתכונת של טיוטת פסק דין, כאילו חזרתי לימיי כמתמחה:

״דין העתירות כולן להידחות אף בלא צורך לקיים דיון וזאת מן הטעם העיקרי הבא: עוד קודם לחקיקת החוק, ועל אחת כמה וכמה לאחר חקיקתו, קיימות אינדיקציות שונות המחדדות את הרושם כי החוק איננו משקף לאמיתו של דבר את עמדת הקואליציה הפוליטית הדומיננטית במדינת ישראל. אדרבה, בחינה של התנאים הפוליטיים שקדמו להליכי החקיקה של חוק ההסדרה — ואשר קיבלו אישוש אף לאחריה — מעלים כי החוק מופיע עלי ספר החוקים של מדינת ישראל ככל הנראה בשל כניעה של רכיבי הליבה בקואליציה הפוליטית הדומיננטית במדינה לכוחות מיעוט המרכיבים אותה, כניעה שהיא ״משתלמת״ בהקשר זה בשל הציפייה שבית משפט זה יבוא ויבטל את החוק מבלי שיהיה צורך ביצירת משבר קואליציוני. בין היתר, קיימות אינדיקציות לכך ראש הממשלה נתניהו פעל להפיץ באמצעות משרד החוץ מסרי הסברה לאומות העולם לפיהם אין להן מה לחשוש מההשלכות של החוק נוכח הסיכויים הגבוהים שבית משפט זה יבוא יפסול אותו בהמשך, כפי שאכן מתבקש מאיתנו עתה.

כידוע, סמכותו של בית המשפט לדון בעתירות שמוגשות אליו ולפסוק בהן היא סמכות שבשיקול דעת (ראו סעיף 15(ג) לחוק-יסוד: השפיטה). לדעתנו, מקרה שבו חוק נחקק כשמטרתו העיקרית הינה שבית משפט יבטל אותו (למשל על מנת להציל את הקואליציה מ״פלונטרים״ קואליציונים) הוא בדיוק מסוג המקרים שבו אין זה ראוי להפעיל את שיקול דעתנו השיפוטי. בהשאלה מעקרון התפרקות שיקול הדעת החל במשפט המנהלי (ראו, למשל, בג״ץ מיכלין), מן הראוי לקבוע כי תנאי מקדים להפעלת ביקורת שיפוטית מהותית על החוק הינו שדבר החקיקה אכן יהיה מבוסס על שיקול דעת אמיתי, ופשיטא ששיקול דעת מעין זה איננו מתקיים אם המטרה הדומיננטית של דבר חקיקה היא לא כדי שייכנס לאמיתו של דבר לתוקף אלא כדי להביא לביטולו של אותו החוק על ידי בית המשפט.

בנסיבות העניין לא יהיה צו להוצאות״.

כמובן שיש כל מיני שאלות לגבי ההצעה שלי שחורגות מהמחלוקת העמוקה שיש לי עם אלה שסבורים שנכון שבג״ץ יתערב ויבטל את החוק במקרה זה. חלק מן השאלות הללו הן ״טכניות״ או דוקטרינריות אך חלקן הן יותר מהותיות או עקרוניות לגבי סוג הנימוקים שאני מסתמך עליהם כאן. למשל:

1. האם ביסוס הדחייה בנימוקים אלה על יסוד סעיף 15(ג) לחוק היסוד זה לא גס מידי? אולי עדיף להכניס את זה בעצם לחוסר שפיטות? לבשלות? לעתירה אקדמית?

2. בהמשך ל(1): אולי דרך טובה יותר היא פשוט להגיד שזה לא באמת ״חוק״ שפוגע במשהו — לא רק משום שהקואליציה הפוליטית הדומיננטית לא באמת מעוניינת בחוק (ולדעתי, השנויה במחלוקת, תפעל לביטולו לפחות בטווח הבינוני) אלא גם כי היועץ המשפטי לממשלה לא מגן על זה, ומכאן שהוא גם לכאורה לא צריך לעזור לממשלה ליישם את זה. אז אולי מבחינת בג״ץ נכון פשוט להגיד שיש איזה מלל מסוים בספר החוקים אבל שהוא לא ״חוק״ אמיתי בנסיבות העניין, וממילא אין עילה להפעלת ביקורת במובן של סעיף 15(ג)?

3. האם יש בעיה מבחינת דיני הראיות בכך שבג״ץ יסתמך על ״נסיבות פוליטיות״ שנלוו לחקיקת החוק והתחדדו לאחריו? נראה לי שלא, אבל בכל מקרה אם התשובה היא שיש בעיה — אולי נכון לחשוב על הגמשה של דיני הראיות הרלוונטיים? האם אפשר בהקשר זה ללמוד אנלוגיה ממה שעשו בתי המשפט בארה״ב לגבי הצו הנשיאותי של הנשיא טראמפ בתחום ההגירה (ראו למשל כאן)?

4. כאמור, הנימוק שאני מציע לדחיית העתירה מבוסס על זה שבית המשפט לא מוכן לשים את עצמו בעמדה של משת״פ, כלומר בית משפט שעוזר לקואליציה להחזיק את עצמה. אלא שיכולים להיות מקרים שבהם זה יהיה חיובי וטוב שבית משפט יעזור לקואליציה להתקיים, בין באמצעות קבלת הכרעות בנושאים שבהם הקואליציה ממולכדת (deadlock), בין בדרך של פיתוח החזון של הקואליציה עצמה ובין לצורך ״נטרול״ רכיבים סוררים בתוך הקואליציה שעשויים להכשיל אותה (יש דוגמאות רבות לכך למשל בארה״ב). כלומר הרעיון של בית משפט כמשת״פ הוא לא בהכרח שלילי. אבל אם כך: איך מבחינים בין המקרים הראויים למקרים שאינם?

מכל מקום, גם בלא הגדרה ממצה, כל מי שסבור שהקואליציה הפוליטית הדומיננטית הנוכחית משמרת (באמצעות כניעה או כריתת ברית עם כוחות קיצוניים) מערכת או שיווי משקל מרושע (מה שאפשר אולי לכנות, באנלוגיה למונח שהציע הפילוסוף דייויד דיזנהאוז בקשר עם דרום אפריקה, Wicked System) צריך לפחות לשקול האם התועלת שתיגרם מביטול חוק ההסדרה שקולה לנזק שיגרם מכך. והנזק הרלוונטי הוא לא פחות מאשר הנזק הבא: שאותו ביטול יסייע להישרדותה של קואליציה מרשעת אשר בעתיד תפעל להמשך יישומו והתפרשותו של הרשע בהקשרים דומים אבל (אולי) גם נוספים.

 

בית משפט כמשת״פ עם קואליציה מרשעת – על העתירות נגד חוק ההסדרה

הצעות החוק לשינוי דרכי המינוי של היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה: עמדה ״בוגרת״ (פוסט בהשראת אלברט הירשמן)

יש הרבה רעש סביב הצעת החוק ותזכיר החוק שאושרו אתמול בוועדת השרים לענייני חקיקה לגבי דרכי מינויו של יועץ משפטי למשרד ממשלתי (להלן גם: הצעות החוק או ההצעות). הטענה היא ששינוי דרכי המינוי כפי שמוצע בהצעות — מהליך של מכרז בניהול נציבות שירות המדינה להליך של ועדת איתור שבו מי שמקבל את ההכרעה הסופית הוא השר — עתיד לפגוע ולסכל את עצמאות היועץ המשפטי למשרד, את יכולתו למלא את תפקידו כ״שומר סף״ ואת האפשרות לממש ולהגשים כראוי את עקרון שלטון החוק.

המכון הישראלי לדמוקרטיה, למשל, סיווג את הצעת החוק הפרטית שהוגשה כלא פחות מ״אנטי-דמוקרטית״. גם נשיאי ושופטי בית המשפט העליון בדימ׳ (שמגר, ברק, ביניש, זמיר, בך וארבל) פנו לשרת המשפטים איילת שקד בבקשה כי תסיר את תזכיר החוק הממשלתי בנושא מסדר היום בביקורת חזקה ועצמתית, שמתבססת בין היתר על נסיונם כבכירי מערכת אכיפת החוק בעבר. היועץ המשפטי לממשלה אף הוא הביע מחאה חריפה נגד הצעות החוק כולן באפיינו אותן ככאלה שצפויות (בין השאר) להביא ״להחלשת עצמאותו, אי תלותו, ואפקטיביות תפקודו של היועץ המשפטי למשרד ממשלתי כ'שומר סף'. החלשה שכזו תביא בתורה לפגיעה במעמדו של מערך הייעוץ המשפטי לממשלה בכללותו, תחתור תחת עקרונותיו היסודיים ביותר של מערך הייעוץ המשפטי לממשלה ועלולה לפגוע קשות בעצמאותו, באיכותו ובאמון הציבור בו."

אני מודה שהביקורת והחששות המועלים לגבי המהלך נראים לי שטחיים. הבעיה היא קודם כל שזה סוד ידוע ששיטת המינויים הנוכחית הביאה למינויים של יועצים משפטיים בעייתיים, וזאת אף בלשון המעטה. כפי שכל מי שנמצא בתוך המערכת יודע, חלק בכלל-לא-שולי מן היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה (ואף של משרדי ממשלה חשובים במיוחד) הם אנשים שבעדינות ובזהירות הראויה ניתן לאפיין אותם כאנשים שכישוריהם נופלים בהרבה מן הדרוש לתפקיד ואשר עושים יותר נזק מתועלת, בין היתר נוכח שיטות העבודה הבעייתיות שלהם, קשיים ברמה האישית וחוסר בקיאות והבנה של המאטריה שבה הם עוסקים. בהינתן ששיטת המינויים הנוכחית היא זו שהביאה למינויים אלה, דומה שקשה להגן עליה כשיטה אופטימלית או הכרחית, ומתעוררת חשדנות מוצדקת כלפי הניסיון להגן על השיטה הקיימת בלא נכונות לשינויים.

בנוסף, לפחות בגרסה שמציע תזכיר החוק הממשלתי, חלק לא מבוטל מן הקשיים שעליהם מצביעים המבקרים מתפוגגים או מתקהים וזאת הן משום שהמינוי נעשה בהסכמה של היועץ המשפטי לממשלה והן (ואולי בעיקר) נוכח העובדה שמינוי של יועץ משפטי למשרד יעשה לתקופה של 7 שנים, שהיא לכל הדעות תקופה ארוכה יותר מהתקופה הממוצעת לכהונה של שרים במשרד. מה שהעובדה הזו מלמדת שתזכיר החוק מעצים את הדרג הפוליטי, אם בכלל, רק באופן חלקי, ובפרט את אלה שהכהונה שלהם כשרים נופלת במקרה במועד שבו פוקעת כהונה של יועץ משפטי למשרד. כמובן שאין לשלול שהממשלה הנוכחית רואה את האינטרסים קצרי הטווח שלה ומבקשת כבר עתה להשפיע על המינויים, ומנקודת מבט זו תזכיר החוק איננו ״מקרי״ במובנים שהנחתי קודם. בד בבד, נוכח הקצב שבו הצעות חוק בדרך כלל מתקדמות בהליכי החקיקה ונוכח הסביבה הפוליטית ההפכפכה שיש בישראל, קיים סיכוי לא מבוטל שהממשלה הזו (לפחות בקונפיגורציה הנוכחית שלה) לא תהיה זו שתיהנה מפירותיה של חקיקת הצעת החוק הממשלתית.

אולם בכך לא די. הבעיה העיקרית היא שהביקורת המופנית כלפי הצעות החוק מתעלמת משני אפקטים אפשריים שיכולים להיות להן ואשר פועלים בכיוון ההפוך ממה שמנסחי הצעת החוק לכאורה מבקשים להשיג (ובהתאם, משרתים את האינטרסים שבשמם מדברים דווקא מי שמבקרים אותן):

ראשית, גם בהנחה שקבלת הצעת החוק אכן תגביר את תחושת הכפיפות של היועץ המשפטי של השר ותעצים את התמריץ שלו להוות ״יס-מן״ (וזה רחוק מלהיות ברור, בוודאי בגרסה של התזכיר) בכלל לא בטוח שהשר צריך לברך על כך. כפי שספרות יחסית חדשה במדע המדינה ובכלכלה פוליטית התחילה לזהות, יש מה שנקרא ״אחריותיות-יתר״ (overaccountability) כלומר מצבים שבהם הגברת מוטת השליטה של מי שהוא כביכול הבוס (או ה-principal) על העובדים או השלוחים שלו אשר נתונים למרותו (או ה-agents) יכולה דווקא לפגוע באינטרסים של הבוס. הבעיה העיקרית שמעוררת את האפקט ושעליה מצביעים המודלים בהקשר זה היא פערי המידע בין ״הבוס״ מצד אחד ל״עובדים״ שלו מצד שני: בעולם שבו משאביו של הבוס הם מוגבלים והתחומים שבהם הוא צריך להחליט הם מבוססים על ידע שהוא ככלל איננו בקיא בו, הכלל הרגיל הוא שהעובדים יודעים בדרך כלל יותר טוב מן הבוס. עם זאת, כאשר העובדים נהנים ממידת עצמאות מופחתת והם יכולים על כן להיענש יותר בקלות על ידי הבוס שלהם אם הם אינם מתנהלים בצורה שנראית לו מועילה, מתעורר חשש שהעובדים יעשו פחות מה שהם יודעים שהוא באמת ובתמים לטובתו של הבוס. במקום זאת מה שהעובדים עשויים לעשות זה להגיד לבוס מה שהוא חושב שטוב מנקודת מבטו, גם אם הם יודעים שהבוס, בשל פערי המידע הקיימים בינו ובין העובדים שלו, טועה. אותו היגיון חל גם בענייננו: בעולם שבו היועץ המשפטי למשרד חש כפיפות מגוברת לשר קיים סיכוי לא מבוטל שהיועץ המשפטי ימליץ על דרכי פעילות שאינן משרתות את טובתו של השר אם הן הדרכים שהשר מאמין (באופן שגוי) שהן אכן משרתות אותו בצורה הכי טובה. 

שנית, אפילו אם הצעת החוק לא באמת תגביר את תחושת הכפיפות של היועץ המשפטי לשר וגם לא תהפוך את חוות הדעת שלו למוטות, הצעות החוק עדיין יכולות להיות מזיקות לשר. הסיבה לכך היא שיועץ משפטי של השר שנתפס כמוטה (גם אם הוא לא מוטה באמת) עתיד לאבד את האמינות של הקהלים הרלוונטיים, ובכלל זה בית המשפט. מהיבט זה, הצעות החוק, בהנחה שהן אכן תורמות לתפישה של היועץ המשפטי כמוטה, מזיקות מנקודת המבט של השר פשוט משום שבעולם שבו חוות הדעת המשפטיות שעליהן הוא נסמך נראות לכולם מוטות יש להן פחות משקל והן חשופות יותר לתקיפה משפטית (לדיון טוב על החשיבות של ״אמינות״ בהקשר דומה, ראו כאן). 

הנה כי כן, באופן אירוני, ותחת הנחות שנראות לי לא בלתי סבירות, הצעות החוק דווקא עלולות לפגוע בדרג הפוליטי ולא להעצים אותו.

בכך אין כמובן לומר שהצעות החוק בהכרח טומנות בחובן את האפקטים הללו. כמו כן, כל העלויות האפשריות שעליהן הצבעתי עשויות להיות כביכול ״משתלמות״ לדרג הפוליטי אם שינוי שיטת המינויים יכול להביא לרווחים משמעותיים יותר בשוליים אחרים של ההחלטה (למשל: אם המינויים היום מביאים ליותר מידי צווארי בקבוק בקבלת החלטות שהמינויים החדשים עתידים לשחרר). הפואנטה שלי עד כאן היא אם כן הרבה יותר צנועה: כדי להגיע למסקנה אחראית בדבר ההשלכות האמיתיות הצפויות מהצעות החוק צריך להיות מודעים לכל האפשרויות והתסריטים הפוטנציאליים ובכלל זה לאפקטים השונים, והבלתי צפויים, שעשויים להיות להן. הכלכלן זוכה פרס הנובל אלברט הירשמן כינה עמדה כזו הלוקחת בחשבון את כל ההשלכות האפשריות משינוי מסוים בכללי המשחק כ״עמדה בוגרת״ (mature position). מהיבט זה, נדמה לי שהביקורת כלפי הצעות החוק (ובוודאי כלפי תזכיר החוק הממשלתי) אינה משקפת עמדה כביכול בוגרת שכזו. 

אני מודע כמובן לכך שלעצם העלאת הצעת החוק וההתקדמות איתה במסגרת הליכי החקיקה עשוי להיות אולי ״אפקט מצנן״ על עצמאותו של הייעוץ המשפטי כבר עתה (אם כי גם כאן אפשר לחשוב על אפקט הפוך). כמו כן, ואולי חשוב מכך, אני ער לטענה הסבירה שקשה לבחון את הצעת החוק בבדידותה ובמנותק מההקשר הרחב יותר של הדברים. הכוונה בהקשר זה היא לנסיונות החוזרים המתרחשים בחזיתות אחרות ״לפגוע״ או ״להחליש״ כביכול את מערך הייעוץ המשפטי לממשלה ואת מערכת אכיפת החוק בישראל, ובכלל זה במסגרת הצעות חוק אחרות (כמו הצעת החוק ״הצרפתית״ או הצעת החוק לגבי סמכותה של המשטרה בעניין מתן המלצות בהליך הפלילי). מנקודת מבט זו, יכולה להישמע הטענה שצריך להתנגד באורח נחרץ ובלתי מתפשר לכל מהלך שנתפס כפגיעה במערכת אכיפת החוק, גם אם התמונה לגבי אחד הפרטים מתוך ״החבילה״ או ״המערכת״ של הצעדים השליליים שננקטים עשויה להיות יותר מורכבת (כמו שניסיתי להראות לגבי הצעות החוק בדבר דרכי מינויו של היועץ המשפטי למשרד ממשלתי).

אך האם זו אכן האסטרטגיה האופטימלית? לא ברור.

ראשית, משום שהאסטרטגיה הזו פותחת בפני הצד השני את האפשרות להציג את החולשות האינהרנטיות של העמדה ולהאשים את הצד השני בדוגמטיות (ובענייננו: החולשות של שיטת המינויים הנוכחית של היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה והפרסונות שהיא הביאה עד כה יכולה להיות דוגמה). שנית, משום שהאסטרטגיה הזו מונעת מבט מתוחכם ו״בוגר״ על האפשרות שחלק מהפריטים שנתפסים כשליליים או בעייתיים בתוך החבילה הגדולה של הצעדים שננקטים למעשה עשויים להתגלות כפחות בעייתיים ואפילו להיות בעלי יתרונות מבחינת המתנגדים (ובענייננו: ניסיתי להצביע על יתרונות מסוימים שעשויים להיות מהצעת החוק מנקודת המבט של המתנגדים). ולבסוף, משום שהפיכה של ההתנגדות ליותר מועצמת ופחות פשרנית יכולה היא עצמה להיות בעלת אפקטים שליליים, שכן היא עשויה רק להגביר את הכוחות שאליהם מתנגדים — ולא להגביל אותם או לבלום אותם (ובענייננו: המשך התנגדות והגבלה עיקשת בכל החזיתות של הכוחות המבקשים להביא לשינוי הפוליטי עשויה רק להסלים את המהלכים המתקיימים להחלשת מערכת אכיפת החוק).

גם בהקשר זה אין לי, כמובן, מרשם ברור או שורה תחתונה חד משמעית לגבי איך לנהוג. המסר במקום זה הוא ברמת הפשטה יותר גבוהה: שלא משנה איפה ניפול בסוף ואיזו אסטרטגיה נאמץ, נחליט מה שנחליט אחרי שעשינו מה שאנחנו יכולים כדי לאמץ ״עמדה בוגרת״ — הן ביחס להצעות החוק הפרטניות שבהן עסקתי כאן והן ביחס לאסטרטגיה הכללית שיש לנקוט בה לגבי צעדים דומים.

הצעות החוק לשינוי דרכי המינוי של היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה: עמדה ״בוגרת״ (פוסט בהשראת אלברט הירשמן)